Det finnes ingen tillatelse til at noen kan bo i boden der brannen startet, slår Bergen kommune fast. Bygget var regulert til lager og næring.

– Vi ser veldig alvorlig på at noen tar i bruk eiendommer til bolig, når vi ikke vet om de er tilstrekkelig sikre, sier Christoffersen.

For byggesaksavdelingens arkivpersonale ble gårsdagen en travel dag. Dokumenter tilbake til 1908 for Skuteviksboder 13 ble funnet – uten at det frembrakte noen botillatelse.

Kommunens folk kom i går ikke i kontakt med huseiger Helmich Pedersen.

– Vi avventer det før vi bestemmer oss for hva vi vil gjøre, sier Christoffersen.