KARI PEDERSENJAN NYBERGBRITT SØRENSENKNUT EGIL WANG (foto)– Dette er en gledens dag både for Kunsthøgskolen og Bergen. Det er både høyskoledirektør Johan Haarberg, rektor Nina Malterud og kunnskapsminister Øystein Djupedal enig i.

Møtet mellom skolen og departementet tok nøyaktig en halv time i går. Helt siden påske har Kunsthøgskolen bedt om å få møte ministeren. I går ble ønsket innfridd. Det ble også kravet om at planprosessen mellom Snøhetta, Statsbygg, departementet og skolen måtte komme tilbake på skinner, etter at ministeren selv stoppet planene tidligere i år.

Nytt oppdragsbrev – Personlig er jeg veldig glad for at Snøhetta får realisere dette fantastiske bygget, sier Djupedal til Bergens Tidende.

På møtet mellom ministeren og representanter for skolen er en blitt enig om prosessen videre, og departementet vil skrive ut et nytt oppdragsbrev til Statsbygg. En er også blitt enig om å avblåse den tillyste arkitektkonkurransen som departementet hadde varslet til høsten.

– Departementet konstaterer at engasjementet i Bergen og Hordaland har vært spesielt sterkt for å få realisere Snøhettas bygg. Vi er nå blitt enige om hvordan prosjektet skal kunne realiseres som et spleiselag mellom flere eksterne aktører. Hvem disse vil bli, er det for tidlig å si noe om, men det er også klart at departementet vil strekke seg langt for å få realisert planene, uten at jeg vil tallfeste eventuelle nye kostnadsrammer, sier Djupedal.

– Aldri før har vi gått inn på en slik ordning, men Snøhettas bygg i Bergen er spesielt, og jeg er glad for at alle parter ser ut til å kunne akseptere en slik løsning. I prosessen videre, blir det nå en stor utfordring å kvalitetssikre arbeidet på en forsvarlig måte, men vi holder fast på at intensjonene i Snøhettas utkast skal følges, sier Øystein Djupedal.

«Strålende og gledelig» Johan Haarberg sier til BT at han har fått forsikringer om at Snøhetta er villig til å gjenoppta arbeidet med Kunsthøgskolen:

– Det er strålende at Snøhetta vil fortsette og det er også gledelig at statsråden er så utvetydig på at han ønsker at Snøhetta skal få gjennomført prosjektet.

Nytt tallgrunnlag Men både Haarberg og Malterud innser at det gjenstår et betydelig arbeid med å skaffe eksterne finansieringskilder.

– Det er en jobb vi skal starte med rett etter sommerferien. Greier vi å få disse på plass har vi gode forhåpninger om at skolen kan stå ferdig betydelig tidligere enn «worst case scenario» som var 2012, hvis en måtte utlyse en ny arkitektkonkurranse, sier Malterud.

Hvilke eksterne finansieringskilder en ser for seg, vil verken Djupedal, Haarberg eller Malterud spekulere i.

– I første omgang må vi i samarbeid med Statsbygg og Snøhetta få et nytt tallgrunnlag på bordet. Deretter vil vi prøve å samle alle gode krefter for å få realisert prosjektet, sier Malterud.

«Dette trenger Kultur-Norge» Kjetil Thorsen, medeier i Snøhetta, fikk den gledelige meldingen om Djupedal snuoperasjon fra Norske Arkitekters Landsforbund, som igjen hadde lest nyheten på bt.no.

Thorsen er særlig glad for at Djupedal er villig til å realisere bygget slik det opprinnelig var tegnet, med et hvelvet tak over hele skolen.

Snøhetta har i senere versjoner redusert tak-konstruksjonen i et forsøk på å krympe prisen på prosjektet.

– Umiddelbart vil jeg si at Djupedals beslutning er kjempepositivt for kunstutdanningen i Norge. Kultur-Norge trenger denne høyskolen.

– Hvor mye tid er gått tapt?

– Egentlig ingen. I prinsippet er vi innstilt på å ta igjen det tapte gjennom ekstrainnsats i tiden fremover, sier Thorsen.

SIGNALBYGG: Den nye kunsthøgskolen i Bergen, tegnet av arkitektfirmaet Snøhetta.

TOMTEN: Om noen år kan et av Bergens mest markante bygg være plassert her.