Debatten om Bergensbanen raser, etter at det ble kjent at flere av avgangene fra 9. desember vil ta enda lengre tid mellom Bergen og Oslo.

Mens hordalandspolitikerne er samstemte i sine krav om at Bergensbanen må rustes opp og Ringeriksbanen mellom Hønefoss og Oslo må bygges, mener andre at det er et feilspor å satse på den 103 år gamle bergensbanetraseen.

— Glem Bergensbanen

— Selv med opprustning og utbygging for flere titalls milliarder vil reisetidene på Bergensbanen aldri bli kunne bli så kort at toget vinner store markedsandeler fra flytrafikken, mener Arild Hermstad, leder i Fremtiden i våre hender.

Han mener det er avgjørende at reisetiden kommer ned mot to timer.— Først da kan toget være et alternativ til fly. Det viser internasjonal forskning, sier Hermstad.

Hermstad advarer mot det han kaller gammeldags tro på Bergensbanen, og slår i stedet et slag for den planlagte Haukelibanen, som kan bygges som ny lyntogtrasé mellom Norges to største byer.

— Alle togentusiaster i Bergen, legg firetimersplanen død en gang for alle, oppfordrer han.

Alle togentusiaster i Bergen, legg firetimersplanen død en gang for alle. Arild Hermstad, leder i Fremtiden i våre hender

Til Oslo på 3.40

Problemet er at en Haukelibane er langt dyrere enn opprustning av Bergensbanen. Jernbaneverkets lyntogutredning setter prisen til 160 milliarder kroner for en bane over Haukeli som vil ta to timer og 37 minutter. Til sammenligning vil en opprustning av Bergensbanen til en reisetid på fire timer og 15 minutter koste 50 milliarder.

— Men det er en reise med dagens stoppestruktur, med nærmere 15 stasjoner på veien. Dersom det kjøres ekspresstog med for eksempel stopp kun i Voss, Geilo og Hønefoss vil reisetiden komme ned i tre timer og 40 minutter, sier Mona Hellesnes, varafylkesordfører og leder for Forum Nye Bergensbanen.

Hun ser for seg et morgentog fra Bergen klokken 06.00 som er i Oslo klokken 09.40, og deretter avganger minst hver andre time.

— Det tror jeg hadde blitt et reelt alternativ til fly for svært mange, sier Hellesnes.

- Lyntog tar for lang tid

Både Hellesnes og Pål Berrefjord, prosjektleder i aksjonen Bergensbanen 4-2020, mener drømmen om Haukelibane er urealistisk de neste tiårene.

— Dersom vi ikke gjør noe med Bergensbanen, avvikler vi i realiteten tog mellom Bergen og Oslo for de neste 30 årene. Lyntog vil ta lang tid å bygge, mens utbedringen av den eksisterende banen kan gjøres innen kort tid, sier Berrefjord.

Hellesnes sier at miljøet ikke har råd til å vente på lyntog, og viser til at bare planleggingsprosessen trolig vil ta tiår.

— Skal vi følge den strategien, da skjer det ikke noe med jernbanen mellom Bergen og Oslo de neste 30 årene. Jeg er opptatt av at vi må få en jernbane som fungerer så fort som mulig. Bergensbanen fungerer som lokaltog i begge ender, samtidig som den gir en øst-vest-forbindelse, sier Hellesnes.

Flere passasjerer over Haukeli

I lyntogutredningen er opprustning av Bergensbanen regnet som det mest lønnsomme av alternativene som innebærer at man bruker eksisterende strekninger.

Det som taler imot en slik løsning, er at den ikke vil bli en del av et fremtidig lyntognett. En bane over Haukeli vil kunne ha sidegreiner til både Bergen, Haugesund og Stavanger, og har dermed langt større passasjerpotensial, også mellom byene på Vestlandet.

Utrederne har regnet ut at et slikt lyntognett vil kunne få 7,5 millioner passasjerer årlig. Passasjertallet for en opprustet bergensbane inkludert Ringeriksbanen, er derimot ikke anslått i utredningen.

Hva er best? Diskutér under: