Tillitsvalgt for sykepleierne ved sykehjemmet i Fyllingsdalen, Tor Engevik, betegner situasjonen som uholdbar.

— Risikoen for at det går ut over pasientene, er svært stor, sier han.

Mange avvik

I løpet av det siste året har han registrert minst hundre avviksrapporter som dokumenterer feilmedisinering og andre avvik fra standardprosedyrene, for eksempel at medisiner blir delt ut på andre tidspunkter enn det som prosedyrene tilsier.

Løvåsen sykehjem har pr. i dag 15 ubesatte sykepleierstillinger. Det betyr omtrent halvparten så mange sykepleiere som institusjonen trenger. Også når det gjelder øvrig personell er bemanningen på lavmål i helgene. I tillegg til en enslig sykepleier er det ikke uvanlig at arbeidsstokken for øvrig består av omkring åtte hjelpepleiere og ufaglærte assistenter på nattevaktene i helgene.

— Problemet er at eneansvaret for de medisinske vurderingene ligger på sykepleieren, og det er et stort og tungt ansvar når man har å gjøre med så mange alvorlig syke mennesker, sier Tor Engevik.

Fredagsstrøm fra sykehus

Samtidig som bemanningen er på et absolutt lavmål i helgen, skriver sykehusene ut så mange de bare kan om fredagen.

— Det betyr ekstra trøkk på sykehjemmene. Ofte er det snakk om alvorlig syke mennesker med kompliserte diagnoser og med store medisinske og pleiemessige behov som ikke kan ivaretas av andre enn folk med sykepleiefaglig kompetanse.

— Det burde kanskje helseminister Bjarne Håkon Hanssen vært mer opptatt av når han stresser på å få overført flest mulig pasienter fra sykehus til sykehjem. Det ville vært helt greit, dersom man i samme rennet hadde sørget for at sykehjemmene ble tilført de ressursene som trengs for å gi den behandlingen som det er behov for, sier Engevik.

Tjener dårlig på natt

— Når sykehjemmene har så store problemer med å fylle nattevaktene i helgene, har det mest å gjøre med lønnsnivået. En sykepleierstudent som vil tjene litt ekstra i helgene, får dobbelt så mye i lønn for å sitte i kassen på Rema eller lørdagsjobbe på Skeidar. Og da er det lett å forstå hva de velger. Ingen kan vente at de tar de dårligst betalte jobbene, sier Engevik.

Hovedtillitsvalgt for sykepleierne i Bergen kommune, Jostein Storsæter, sier at trenden er den samme på de aller fleste sykehjemmene i Bergen.

— Mangelen på sykepleierkompetanse er påfallende ved de aller fleste sykehjem i Bergen. Bemanningen er ikke bare sårbar i helgene, men også på kveld og natt generelt, sier han.

Like ille i hjemmesykepleie

Eli Sandøy Pedersen er også hovedtillitsvalgt for sykepleierne i Bergen kommune.

Hun sier at forholdene er like ille i hjemmesykepleien.

— Både ved sykehjemmene og i hjemmesykepleien er det utstrakt bruk av vikarbyråer for å få det til å rundt i helgene. En nattevakt bestilt via vikarbyrå koster omkring 4500 kroner, og er med på å sprenge budsjettene. Ved å betale litt større ulempe og nattillegg til egne ansatte, ville man kanskje få dekket disse vaktene på en mye rimeligere måte. Det er snakk om å velge en klok måte å disponere ressursene på, sier hun.

Helge Sunde