RAGNHILD HOV

Nå mener ekspertene at noe liknende kan ha forårsaket den første Giardia-epidemien i Norge

— For å utløse en epidemi er det tilstrekkelig at Giardia-infisert avføring fra en eneste person kommer inn i drikkevannet.

Smittet «halve» Sund

Det var 28. september 1990 at smittealarmen gikk i Sund kommune. Tre personer var blitt innlagt på Haukeland sykehus med gulsott.

— At folk kommer fra Afrika med gulsott er ikke oppsiktsvekkende. Men gulsott smitter bare gjennom avføring. Jeg fattet mistanke til at Afrika-fareren kunne ha smittet de andre via kloakk som var havnet i drikkevannet, sier Harald Aasen, som den gang var kommunelege i Sund.

Og ganske riktig. Etter noen få dager var smittekilden funnet. Alle som var blitt syke, hadde samme drikkevannskilde. Det viste seg at kloakkummen til Afrika-fareren bare lå femti meter fra Kørelen som var drikkevannskilde for alle husstandene på Hammersland. Mye nedbør hadde ført til oversvømmelse i kummen. Utslippet var ført direkte ut i drikkevannskilden.

Kommunelegen beordret massevaksinasjon av alle 800 som fikk vann fra Kørelen, og epidemien ble stoppet.

I dag er Aasen kommunelege i Bergen og overvåker Giardia-epidemien fra time til time.

En magesyk er nok

— Ja, det er riktig at avføring fra en magesyk person med Giardia-parasitt er nok til å forårsake en epidemi som den i Bergen, bekrefter Truls Krogh. Han er avdelingsdirektør på avdelingen for vannhygiene ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt.

Krogh forklarer at Giardia-parasitten som lever i tynntarmen på fugler, dyr og mennesker, sprer seg ved cyster gjennom avføringen. En syk person kan spre en milliard cyster om dagen.

Krogh er selv bergenser og har forholdsvis god kunnskap om de lokale forholdene i Svartediket.

— En lokal kloakklekkasje kan være nok til at parasitten for en periode vil kunne infisere vannet, sier han. Spesielt kan det skje hvis utslippet skjer i nærheten av vannuttaket. For Svartedikets del er det i nærheten av demningen, sier han.

Parasitten kan overleve i flere uker. Men den vil leve lenger i varmt vann enn i kaldt.