Men han vil ikke være med på at det lave sakstallet har noe med omorganiseringen i politiet og gjøre.

— Det hadde vært fint å ha en familievoldskoordinator sentralt, men sakene må løses lokalt. Det er politiet her som må jobbe frem disse sakene, sier Fosse.

Han sier at familievold har høyt fokus på lensmannskontoret han leder, men at sakstypen er krevende.

— Dette er ikke saker som kommer av seg selv. Vi har satt av en person som jobber spesielt med familievold, sier Fosse.

— Tror du én sak er representativt for hvor stort problemet er i en kommune med over 13.000 innbyggere?

— Det er det nok ikke. Det er nok store mørketall, men tallet kan variere fra år til år. Vi tar i alle fall problemet på alvor, og har senest i dag når du ringer folk på kurs for å utveksle erfaringer med andre samarbeidende etater, sier Fosse.

Om fokuset er bra i Kvinnherad er ikke situasjonen den samme på alle lensmannskontorene i politidistriktet. BT har vært i kontakt med flere. Ved noen sentralbord visste de ikke engang hvem som hadde ansvaret for familievold, andre steder var vedkommende borte, eller jobbet kveld- og nattskift.

Enkelte har også ansvar for familievold i tillegg til mange andre oppgaver.

Slik er situasjonen for politioverbetjent Torstein Skeie ved Fjell og Sund lensmannskontor.

— Jeg har ansvar for trafikk, forebyggende og familievold. Det er klart man kunne ønske seg mer tid til et bestemt område, sier han.