— Med den befolkningsveksten vi ser i kommunene våre, skulle vi hatt et par ansettelser i året for å holde tritt, sier lensmann Odd Dale. Han har ansvaret for Askøy, Fjell, Sund og Øygarden, fire kommuner med til sammen over 60.000 innbyggere. Den årlige folkeveksten ligger på 1200-1400 personer, langt over gjennomsnittet for Hordaland.

— Neste år får vi én ny politistilling, og da er det en god stund siden sist. I dag er vi 39 politiansatte og 16 sivile, sier Dale.

Langt unna målet

Politidirektoratet har tidligere satt seg som mål at alle politidistrikter skal opp på to politifolk per 1000 innbyggere innen 2020. Nesten hele landet er langt unna målet.

BT har laget et interaktivt kart der du kan sammenlikne bemanningen i ulike deler av landet de siste årene. Se kartet her!

Lensmann Dale mener beredskapen er god når det gjelder de mest alvorlige sakene, fordi lensmannsdistriktet samarbeider nært med mannskapene i Bergen. Problemet er mindre alvorlige saker og hverdagskriminalitet. Utenom kontortid er det én patrulje som skal dekke de fire kommunene med over 60.000 innbyggere.

— Vi har en stram prioritering, og rykker ikke ut på alt. Mindre alvorlige saker, som sykkeltyverier eller tyveri fra garasje, blir ikke etterforsket i det hele tatt hvis det ikke er konkrete spor å gå etter. Da bruker vi heller ressursene på alvorligere saker som familievold eller seksuelle overgrep. Dette har vi formidlet i politirådet, der vi møter ordførerne, og de forstår at det er slik det er, sier Dale.

— Hva gjør det med motivasjonen deres?

— Det er demotiverende for oss som jobber her, for vi har mange idealister. På Politihøgskolen lærer studentene hvordan de ideelt sett skal jobbe, men de møter en annen virkelighet når de kommer i jobb. Da jeg begynte i etaten gikk vi gjerne fra dør til dør og snakket med folk også når det gjaldt mindre saker. Det er det stort sett slutt på, sier Dale.

Artikkelen fortsetter under skjemaet.

— Ubehagelig med innbrudd

Askøy-ordfører Siv Høgtun opplevde selv innbrudd på ordførerkontoret i oktober. Hun mener det går utover tilliten til politiet at hverdagskriminalitet ikke blir etterforsket.

— Å få frastjålet en sykkel eller oppleve et innbrudd, er alvorlig for den det gjelder. Det er utrolig viktig at innbyggerne kjenner seg trygge. 30 prosent av politiets ressurser går med til sivile oppgaver som forliksrådet og utskriving av pass. Jeg skulle gjerne sett at Askøy hadde større politiressurser, sier Høgtun.

Ingenting ble stjålet under innbruddet på rådhuset i oktober. Ordføreren har ikke hørt noe fra politiet etter hendelsen.

— Heldigvis hadde jeg tatt med meg det meste av verdisaker da jeg gikk for dagen, så ingenting ble stjålet. Men det er likevel ubehagelig, sier hun.

Høgtun understreker at det er flere enn politiet som har ansvaret for å bekjempe kriminalitet.

— 25 prosent av befolkningen vår er under 15 år, og vi opplever rask urbanisering. Det er ikke lenger slik at alle kjenner alle. Veksten er en utfordring, og da er forebygging er enormt viktiig. Vi må arbeide med skolene, ungdomsmiljøene og lag og organisasjoner, for å skape gode bomiljøer og oppvekstvilkår, mener ordføreren.

Følg vårt 112-prosjekt på facebook.com/BT112