SUN HEIDI SÆBØ

— Nå gir vi det samme tilbudet til innvandrere med lang botid som til de nyankomne som må igjennom introduksjonsprogrammet, sier Grethe Grung ved Mottaks- og kompetansesenteret for integrering av innvandrere og flyktninger i Bergen (MOKS).

I fjor høst ble kommunene pålagt å gi nyankomne innvandrere og flyktninger et introduksjonsprogram, som ga dem penger mot at de satte seg på skolebenken for å lære seg norsk og samfunnskunnskap.

— Denne modellen synes vi har fungert godt. Derfor ønsker vi å prøve den ut på andre grupper med innvandrerbakgrunn som har vært her lenger, sier Grung.

Et av de grunnleggende prinsippene i introduksjonsprogrammet er at deltakerne må stille på skolen på samme måte som en arbeidstaker må møte opp på jobb.

— Fravær føres og deltakerne mister penger hvis de ikke kommer. Det har resultert i et mer forpliktende samarbeid mellom myndighetene og målgruppen, sier Grung. Hun mener dette er et riktig steg i retning bort fra passivt mottak av sosialstøtte.

Felles innvandrerråd i Hordaland er svært glad for dette tiltaket, forteller lederen og bystyremedlem for SV, Samba Njie.

— Vi har positive erfaringer med introduksjonsprogrammet. Det er et heldagstilbud som aktiviserer innvandrerne og asylsøkerne. Det gir dem noe å våkne opp til, sier han. Njie er også fornøyd med at arbeidsgivere både i det private og offentlige har vært flinke til å tilby praksisplasser, slik at deltakerne kan skaffe seg verdifull arbeidserfaring.

I første omgang er prosjektet en prøveordning som starter til høsten, og som med forbehold om videre finansiering fra Utlendingsdirektoratet, skal gå over tre år i de største byene.