GARD STEIRO

Det kan i alle fall bli resultatet om lensmann Norvald Visnes får det som han vil. Han foreslår en omdisponering av ressursene på Flesland. Bare fire av tolv tjenestemenn skal i fremtiden ha sitt hovedvirke på flyplassen.

— Dette kan gå ut over sikkerheten til både passasjerer og ansatte. Vi vil ikke ha mulighet til å ta oss av uforutsette hendelser, sier Nesse.

Alene på vakt

I dag møtes lensmannen og tillitsvalgte for å drøfte situasjonen. Egentlig skulle omdisponeringen vært en realitet fra og med i går, men etter kraftige protester gikk Visnes med på å utsette saken til 1. november.

Lensmannens plan er at åtte betjenter som i dag blant annet har ansvar for passkontroll, i stedet skal kjøre patrulje i Fana.

— Resultatet blir én politimann alene på vakt deler av døgnet. Det gjelder blant annet på kveldstid og i helger, sier tillitsvalgt Jan Frode Brandt-Hansen.

Lensmannen mener det må være tilstrekkelig. I krisesituasjoner og ved planlagte aksjoner kan vakthavende be om bistand fra politistasjonen.

— Problemet er at det tar lang tid før patruljen kommer seg ut til flyplassen. Vi vil havne i situasjoner der vi ikke kan bistå vektere, tollere og flyvertinner i akutte situasjoner, sier Nesse.

Terrorfrykt

Det er bare 18 måneder siden bemanningen på Flesland ble økt. Flyplassen fikk fire nye stillinger i forbindelse med at Norge gikk inn i Schengen-samarbeidet.

— Det er et paradoks at disse, og fire andre stillinger, nå omdisponeres. Arbeidsoppgavene våre er ikke blitt mindre, sier Brandt-Hansen.

Politimennene har flere oppgaver de mener de ikke kan utføre på forsvarlig vis om styrken reduseres:

  • Passkontroll av alle passasjerer som flyr inn og ut av Schengen-området. Stikkprøver av reisende mellom medlemslandene. Formålet er å luke ut illegale innvandrere.
  • Assistere tollere og vektere når det beslaglegges narkotika eller våpen i sikkerhetskontrollen.
  • Ta hånd om personer som nektes adgang på flyene på grunn av fyll og bråk.
  • Utstede nødpass til reisende som har glemt passene hjemme. I fjor skjedde det over 900 ganger.

— Enkelte av oppdragene lar seg ikke gjennomføre uten at vi er minst to på jobb. Vi får ofte melding om krakilske personer inne på flyene eller i avgangsområdet. Slike situasjoner griper vi ikke inn i uten av vi er to, sier Nesse.

Brandt-Hansen mener det er merkelig at stillingskuttet kommer nå, bare ett år etter terrorangrepene 11. september.

— Med dagens terrorfrykt skulle man tro sikkerheten på Flesland var et prioritert område, sier Brandt-Hansen.

Flyselskapene reagerer

Også andre ansatte på flyplassen frykter for konsekvensene hvis forslaget blir gjennomført.

— Vi trenger politiets assistanse daglig. For våre ansatte gir det trygghet å vite at politiet alltid er i nærheten, sier stasjonssjef for SAS, Oddmund Sylta.

Han og representanter fra andre flyselskap vil i brevs form be lensmannen i Fana revurdere saken.

— Dette er et internt spørsmål jeg ikke ønsker å kommentere i mediene. Det er imidlertid galt å si at det dreier seg om en nedbemanning. Poenget er at det er svingninger i arbeidsmengden på Flesland. Tjenestemenn som er stasjonert på flyplassen skal i perioder være utenfor kontoret og delta i polititjenesten i sin helhet, sier lensmann Norvald Visnes.

ALENE MOT TERROREN: Politibetjent Håkon Nesse og kollegene på Flesland mener dette blir konsekvensen om lensmannen i Fana får det som han vil: En enslig tjenestemann med ansvar for hele flyplassen.
Foto: Christina Krüger