Dajo Invest, som driver hospits i Kjellersmauet 1, Vestre Murallmenningen 2b og Halvkannebakken 4, har bestemt seg for å droppe romutleie på døgnbasis. I stedet vil selskapet leie ut rom på månedsbasis.

— Vi er lei alle avisskriveriene. Vi trodde vi gjorde en god jobb for samfunnet til vi leste BT. Dette vil vi ikke være med på lenger, sier driftsansvarlig Odd Liseth i Dajo Invest.

For snart tre uker siden skrev BT at samtlige hospitseiere som kommunen har kvalitetsavtale med ikke hadde fått den nødvendige godkjennelsen fra byggesaksavdelingen til å drive hospits på eiendommene de benytter.

Noen dager senere bestemte helsebyråd Trude Drevland (H) og byutviklingsbyråd Lisbeth Iversen (KrF) at hospitseierne innen en uke måtte sende søknad til byggesaksavdelingen om å få lov til å bruke eiendommene til hospitsdrift.

Fristen gikk ut i forrige uke. Bortsett fra Dajo Invest har alle hospitseierne startet en søkeprosess eller varslet søknad.

Lisbeth Iversen anslår at det vil gå en måned før byggesaksavdelingene har behandlet søknadene.

— Vi gjør dette så fort vi har lov. Men vi må sikre oss at naboene blir hørt, sier hun.