Flertallet iHordaland fylkesting, Høyre/FrP/Venstre, vedtar i dag å utvide ordningen medenhetstakst på buss i Bergen til å gjelde hele Hordaland.

Dette betyr at allebussreisende i Hordaland fra 2015 får en billett, og en felles pris å forholdeseg, til uansett hvor langt man reiser med buss i fylket. Eneste begrensingener en 2-timersregel som skal hindre at reisende bruker samme billett både påtur – og returreise.

En sone

Hordaland vil dermedgå fra 370 takstsoner til en sone .

– Dette er en ekstrem forenkling av etkomplisert sonesystem. Det blir enklere for våre kunder, enklere å kommunisereog enklere å administrere, sier fylkesordfører Tom Chr. Nilsen (H),fylkesvaraordfører Mona H. Hellesnes (V) og gruppeleder for FrP Terje Søviknes.— Ordningen blir spesieltgunstig for pendlere i omegnskommunene til Bergen, samt reisende som velgerbuss på lengre strekninger. Dette vil bidra til yterligere vekst i antalletkollektivreisende i Hordaland, og dermed redusere biltrafikken inn mot Bergen.

Av priseksempler med1-sone modellen kan nevnes at på strekingen Øystese-Bergen som i dag koster 142kr, vil de reisende i 2015 kunne ta turen for minstetakst 33-34 kr. Ogsåpendlere i omlandskommunene til Bergen får kraftige priskutt. Os-Bergenreduseres fra 47 kr til 33-34 kr, Ågotnes-Bergen det samme, mens Knarvik-Bergenreduseres fra kr 44 til 33-34 kr.

— Bussen blir med dette ekstremtkonkurransedyktig på pris, og Hordaland blir et foregangsfylke påkollektivtilbud, konkludererde tre koalisjonspartnerne.

Dyrere for kort reise

Tiltaket vil i sinhelhet finansieres av en takstøkning på enkeltbilletten.

Isaksdokumentene til Fylkestinget er det anslått at prisen må justeres fra 31 krtil 33-34 kr (2014-priser), men at det er knytt noe usikkerhet til alleeffekter av ensonestrukturen. Endelig minstetakst for 2015 vil bli fastsatt ibudsjettvedtaket for 2015.