— Valget sto mellom pest og kolera. Vi valgte pest, sier ordfører Helge André Njåstad (Frp) i Austevoll til Aftenposten.

Mange kommuner sliter med å få budsjettene i balanse og bøter på det med å øke eiendomsskattene. Den årlige budsjettundersøkelsen gjennomført av KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) viser at 24 prosent av kommunene som har svart, legger opp til en økning av eiendomsskatten i 2009.

Bare tre prosent vil redusere eiendomsskatten, mens de resterende kommunene ikke foretar noen endringer. Hele 60 prosent av landets kommuner hadde eiendomsskatt i fjor, og ytterligere to prosent vil innføre slik skatt i år.