Utenfor China House Restaurant lokker reklameplakaten med meny til 67 kroner, inkludert brus. Men det er ikke gratis å selge billig mat. Ekstrahjelpene på restauranten jobber uten arbeidskontrakt, og tjener 70 kroner timen.

— Lønnen er billig fordi vi selger billig mat. Det er vanskelig å klare seg i denne bransjen, med tøff konkurranse. Vi er bare en familiebedrift som prøver å overleve, sier innehaver Kinchong Wu.

— Hvordan skal jeg tilby høye lønninger når det er så sterk konkurranse? Alle de andre kinarestaurantene tilbyr like billig mat.

Torsdag var LOs sommerpatrulje innom for å kontrollere forholdene for de ansatte.

— Vi skal skaffe arbeidskontrakter, lover Wu.

For Arbeidsmiljøloven er klar: Alle ansatte skal ha arbeidskontrakt.

Kan bli sparket på dagen

Men de ansatte på China House er langt fra alene om å mangle kontrakter. I løpet av den første patruljeuken har LOs sommerpatrulje besøkt 183 bedrifter i Hordaland. I 35 av bedriftene manglet de ansatte arbeidskontrakt.

— Det er altfor dårlig at én av fem bedrifter slurver med arbeidskontrakter, sier John Vijzelaar i Sommerpatruljen.

— Arbeidskontrakter er det største problemet vi har. Vi ser gang på gang at folk får sparken på dagen, og mindre lønn enn det som var avtalt. Uten arbeidskontrakt er det vanskelig å kreve det man har krav på, sier han.

Også Arbeidstilsynet får med jevne mellomrom henvendelser fra ungdom uten arbeidskontrakter.

— Trykket er ekstra stort i feriene. Vi opplever at behandlingen av sommervikarer varierer voldsomt, sier seniorinspektør Bente Kristin Englund.

Presset bransje

Hun oppfatter ikke restaurantene som verken bedre eller verre enn andre i servicebransjen. Når Arbeidstilsynet gir pålegg om å skrive kontrakter, rydder de fleste bedriftene raskt opp

— Likevel opplever vi litt for ofte at ansatte velger å slutte fordi de ikke har tro på at arbeidsgiverne vil skjerpe seg.

Førstekonsulent Torbjørn Hansen hos Kemneren i Bergen mener at ungdom kan for lite om sine rettigheter som arbeidstakere.

— Mange blir utnyttet fordi de ikke vet hvilke krav de kan stille. Vi forsøker å forebygge ved å gi informasjon til ungdommen.

— Hvordan er tilstanden i restaurantbransjen i dag?

— Mye bedre enn på begynnelsen av 90-tallet. Likevel ser vi nå at mange utesteder går konkurs. Når bransjen er under press, er vår erfaring at flere tar snarveier, sier Hansen.

Distriktssekretær Reidar Stormark i Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet kan fortelle at rotete arbeidsforhold slett ikke er uvanlig.

— Men det er stort sett mindre spisesteder med amatørmessige eiere som mangler arbeidskontrakter, sier han.