Nå varsler helsebyråd Christine Meyer ytterligere heving av terskelen for hvem som skal få hjemmebaserte tjenester.

— Nå har vi fått nye etater på plass, og jeg forventer å se en synlig heving av terskelen fremover, sier Meyer.

Hun understreker at tilbudet fortsatt skal være forsvarlig, og at mange har lovpålagt rett på tjenester.

22 prosent opp

Ferske tall fra byrådsavdeling for helse og omsorg viser at antallet utførte timer innen hjemmesykepleien økte med hele 22 prosent fra mai/juni 2009 til samme tidspunkt i år.

Det skjer til tross for at den såkalte Agenda-rapporten i fjor viste at Bergen brukte langt mer på hjemmebaserte tjenester enn andre byer. Både helsebyråden og bystyreflertallet har bedt byrådsavdelingen for helse og omsorg om å heve terskelen for slike tjenester. Den beskjeden har byråkratene tatt med seg nedover i systemet.

  • Vi må bli strengere med å tildele tjenester. Det betyr at de med minst hjelpebehov vil få nei, sa Kjell A. Wolff, sjef for den nye forvaltningsetaten, da han ble utnevnt 2. juni.

Overrasket byråd

Derfor er Meyer overrasket over økningen, som trolig skyldes at flere eldre hjemmeboende er sykere og trenger mer hjelp.

  • Dette er et felt det er vanskelig å planlegge for. Samtidig viser den kraftige økningen at det er riktig å stramme inn noe, for å gi plass til de mange nye brukerne, sier hun.

Meyer sier hun vil undersøke med de ulike forvaltningsenhetene om de følger opp innstrammingen.