— Vi ser at det er større sjanse for at pasientene møter ved slik innkalling, sier Bente S. Nedrebø. Hun er prosjektleder for innføring av pasientpåminningssystemet (PPS), som startet i fjor.

Sykehuset har over 200.000 poliklinikk timer årlig. Rundt fem prosent av pasientene uteblir til timen.

En kartlegging i forkant av PPS-prosjektet viste at 30 prosent av dem som ikke møtte hadde glemt timen. 30 prosent oppga at de ikke hadde fått innkallelse, fått den for seint eller ikke fikk gitt beskjed om at de ikke kunne møte. Resten forklarte fraværet sitt med at de var blitt friske, ikke rakk frem i tide eller andre grunner.

— Dette er et fremtidsrettet tilbud der pasienter får mulighet til å bekrefte eller avkrefte timen på forhånd, sier Nedrebø. Haukeland var tidlig ute med å ta det nye systemet i bruk.

— Men vi er fremdeles i en innkjøringsfase fordi vi ennå ikke har nummer eller e-postadresser til så mange pasienter, sier Nedrebø.

I tillegg til SMS-varsling sendes det også ut brev til pasientene.