• Tilskuddene til Gaia Trafikk er avhengig av prioriteringer i Hordaland, som tross alt bruker over 300 millioner kroner på kollektivtrafikk. Det sier samferdselsminister Terje Moe Gustavsen til Bergens Tidende.

HENNING A. HELLEBUST henning.hellebust@bergens-tidende.no— I fjor fikk Oslo Sporveier 30 prosent driftstilskudd, Gaia Trafikk i Bergen fikk seks. Hvorfor er det slike forskjeller?- Fylkeskommunen har ansvaret når det gjelder driftstilskudd i både Oslo og Hordaland. Den har to roller: Prioritere midler til kollektivtransporten og fordele mellom ulike aktører. Dersom vi ser på støtteandelen, er den på 28,9 prosent i Oslo og 31,6 prosent i Hordaland, sier Gustavsen.- Tildelingen er avhengig av prioriteringen i Hordaland, som tross alt bruker over 300 millioner kroner på kollektivtransport, legger samferdselsministeren til.- Regjeringen kan vel påvirke tilskuddet til trafikkselskapene gjennom rammetilskudd til fylkeskommunene?- I budsjettet for 2001 er det lagt større vekt på å gi til fylkeskommunene enn på mange år. Det er trangt om pengene i fylkeskommunene, men store forskjeller på prioriteringer på kollektivtransport i ulike fylker. Og prioriteringene kommer ikke nødvendigvis av glitrende økonomi. Hordaland er nødt til å ta prioritetsansvaret.- Kollektivandelen på reiser i Oslo er 15 prosent, i Bergen er den på ni prosent. Skal det være slik forskjell? - Å sammenligne de to er fryktelig krevende. Det er mye som påvirker, som bosted og hvor arbeidsplassene er. Det er et mål å få opp kollektivandelen i byområdene, men jeg vil ikke si noe prosenttall. - Fra 1987 til 1999 har antall kollektivreiser blitt redusert med 29 prosent i Bergen. Hvorfor har det gått den veien?- Det viser klart en utvikling som må snus.- Hvem har ansvaret for det?- Det er tre ting som påvirker dette: infrastruktur, organisering og drift. Men det er ikke noe stort poeng å peke på hvem som har ansvaret. Det er et fellesskapsansvar, dersom vi vil ha opp andelen, sier samferdselsministeren.