1968
De nye rutene, eller linjene som det het da Sporveien overtok var:

Linje 7, som startet i Neumannsgt. videre Løvstakktunnelen- F. Bernadottesvei – Dag Hammarskjøldsvei – Benshaugen – Krohnegården – Løvstakkskiftet.( Til gården Ivarsland før snuplassen i Løvstakkskiftet var ferdig).

Linje 12 Startet i Sverresg. – Løvstakktunnelen – F. Bernadottesvei – Skarphaugen – Ortustrand.

Linje 13 Startet også i Sverresg. – Løvstakktunnelen – F. Bernadottesvei – Skarphaugen – Myrholtet – Hesjaholtet – Varden.

Linje 18 kjørte Laksevåg – Løvstakkskiftet.

Linje 19 startet fra Engen – Melkeplassen – Løvstakkskiftet.( Til gården Ivarsland før snuplassen i Løvstakkskiftet var ferdig).

Takstendring 1. mars til Kr.1. for voksenbillett.

1969
Linje 13 forlenget til Bjørge, (Kjerreidviken) 17. Februar. (enkelte turer).

1970
Linje 12 forandret: Sverresg. – Løvstakktunnelen – F. bernadottesv.- Dag Hammarskjøldsvei – T. Segerstedsvei – Smiberget – Skarphaugen.

Takstendring 1. nov. Kr 1,25.

1971
Sammenslåing av Laksevåg Kommunale Rutebilselskap og Bergen Sporvei. Det nye navnet ble Bergen Sporvei.

1972
Takstendring til kr. 1,50

1973
Linje 7 og 19 ble slått sammen med betegnelsen Linje 19.

Engen – Melkeplassen – Krohnegården – Benshaugen.

Linje 18 fra Laksevåg til Løvstakkskiftet fikk innskrenket drift.

Bergen Sporvei ble aksjeselskap.

1974
Takstendring til kr. 2,00.

1975
Innføring av universalkort til kr. 80.( Månedskort).

1976
Innføring av sonetakster 19. sep.

Takstendring.

1977
Linje 19 kjørte til Bråtet istedenfor til Benshaugen.

Linje 12 og linje 3 slås sammen til linje 3. Skarphaugen - Smiberget-Ortustranden -T. Segerstedsv. - D. Hammarskjøldsv. - F. Bernadottesv. - Løvstakktunnelen - Nøstet - Sentrum - Ibsensgt. - V. Bjerknesv.

1979
Kortautomater innført. (pling).

1980
Ny linje 14 starter i januar fra V. Torvgt. Løvstakktunnelen – F. Bernadottesv. – Barlia.

Linjene 3 og 19 forlenget til Oasen. Ny bussterminal bygget der.

Linje 18 nedlagt.

Takstendring til kr. 4,00.

1981
Takstendring til kr. 5,00.

1982
Linje 14 begynte å kjøre over Vestlund og Løvåsen til Barlia.

Takstendring til kr. 6,00.

1983
Linje 19 forlenget til Bønestoppen.

Takstendring til kr. 7,00.

1984
Sydnestunnelen åpnet 10. desember. Linje 13 og 19 kjører fra N. Brunsgt.

Linje 8 og 14 ble slått sammen til linje 9. Barlia – Løvåsen – Vestlund – Løvst. tunnelen – Sentrum – Øyjorden.

1985
Universalkort (månedskort) kr.280.-

1987
Bønesekspressen linje 15 innført 18. Mai. Bønestoppen – Sikthaugen – Løvstakktunnelen – Sentrum.

Universalkort kr.310.-

Nattbuss innført som prøveordning og senere permanent.

Kl. 02.00 og 03.00

To linjer i Fyllingsdalen:

Melkeplassen – Bønestoppen – Ortustranden og

Varden – Bjørge – Laksevåg.

1988
Bus- Pos innført som prøveordning.

Takstendring 3. januar til kr.10.-

1989
Linje 19 kjørte til N. Brunsgt.

Linje 18 Oasen – Skaret – Melkeplassen – N. Brunsgt. blir opprettet. (eller 1988).

Bus-Pos overtok for fullt.

1993
Linje 60 blir opprettet 26. april. Sentrum – Løvstakktunnelen – Sikthaugen – Bønestoppen – Bønes Senter – Ø. Kråkenes – Bergveien- Strømmeveien – Kanalveien – Danmarksplass – Sentrum. Og andre veien annenhver avgang. Søndag morgen over Krohnegården. Linjen var i samarbeid med PAN.

Linje 61 ble også opprettet. Det var linje 15 som skiftet linjenr.

Linje 62 kjørte fra Oasen over Bønes – Strømmeveien – Bergveien – Ø. Kråkenes – Bønes – Oasen

Linje 9 kjørte over Skaret og Krohnegården annenhver tur etter kl. 20. Også lør- og søndag.

1995
Laksevåg vognstasjon nedlagt.( LKR garasjen). Linje 13 og 19 fikk ut- innkjøring fra Mannsverk.

1996
Taksten var kr.14.- for voksenbillett 1 og 2 soner.

Kr 22,- for 3 soner (Bønes).

1997
Samkjøring med PAN.

Linje 31 blir opprettet. Linje 13 nedlagt.

Linje 31 startet fra Varden og kjørte linje 13 sin trasé til sentrum og videre til Minde.

Linje 3 blir nedlagt og linje 80 opprettet.

Linje 80 kjører fra Oasen til Sentrum via Busstasjonen – Åsane Terminal – Flaktveit.

1998
A/S Bergen Sporvei og A/S PAN Trafikk fusjonerte 1. januar og fikk navnet Gaia Trafikk A/S

Linje 31 ble forandret til Lægdene istedenfor Minde.

Kilder: Nytt Spor og Sporveiens årsberetninger.

Lars Helge Isdahl har sendt oss dette bildet av en buss som var skiltet med Linje 14 på Mannsverk:

Han skriver : "Når det gjelder busslinjene til Fyllingsdalen så var der en linje som aldri ble opprettet av Bergen Sporvei. Når de overtok busskjøringen til Dalen skulle der også være en Linje 14 Sentrum - Hesjeholten. Denne kom aldri, men ble dekket av Linje 13 Sentrum - Varden."

Husker du disse linjene? Skriv i kommentarfeltet.