For noen år siden skrev sågar en kar en publikasjon med uforbeholden hyllest til den samme dalen. Han er østlending. Vi minnes dessuten en kollega som ikke var mindre panegyrisk i sin omtale. Han er for øvrig rogalending.

Nå er det ikke slik at vi opponerer mot alle godordene for Isdalen. Naturligvis ikke. Men vår beskjedne forskning på området, altså hvorfor særlig innflyttere er så sjenerøse med godordene, har avstedkommet følgende konklusjon:

1. De har aldri vært utkommandert på skoleplantingstur til Tarlebødalen.

2. De har aldri vært påført den laaange Isdalen av turivrige foreldre — med Brushytten som fristelse på andre side av Rundemanen. For til sist å oppleve at den var stengt.

ei-.