- Jeg tror mange menn vil, men at det økonomiske tapet holder dem tilbake, sier tobarnspappa Ragnar Mauritzson.

I fire år har han fulgt barna til skolen og hentet i barnehagen. Han har laget middag, handlet og vasket huset til mamma Monica kommer hjem. En 60 prosent stilling har frigjort tid: mer tid til å være mer sammen med kone og barn.

- Noen synes det er rart når jeg forteller at det er jeg og ikke min kone som er hjemme, men de fleste blir bare positivt overrasket. Det har kanskje kostet oss stilig bil og hytte, men det har gitt oss roligere morgentimer og anledning til å følge opp barna bedre. Det er verdt hver krone, sier han.

BT spurte foreldre i Hordaland om hvem de helst så var mer hjemme med barna, dersom én av foreldrene kunne det. Like over førti prosent av fedrene mente det burde være dem.

Kjønnsforsker og sosiolog Øystein Gullvåg Holter mener dette tyder på en holdningsendring blant norske fedre.

- Hadde vi spurt fedre det samme spørsmålet for ti år siden, hadde sikkert bare to av ti svart det samme. For tyve år siden hadde det vært en av ti. Dette viser at ønskene går mot en mer jevn fordeling, sier han.

- Et stort tap

Førsteamanuensis Liv Syltevik ved Sosiologisk institutt på Universitetet i Bergen har forsket på familie og kjønn. Hun mener tallene viser at idealet for familiefedre er i endring og at det nå er mer akseptert å redusere arbeidstid på grunn av barna, også for menn. Likevel tror hun at det er lite realistisk at mange familier vil la far redusere arbeidstiden.

- Å miste deler av fars inntekt er et for stort tap for de fleste familier. Boliglånene blir større, og de fleste familier er avhengig av to hele inntekter, sier hun.

Tobarnspappa Mauritzson tror mange familier ikke engang vurderer å la far være mer hjemme.

- Det er nok litt kulturelt betinget. Gjennom tidene er det mor som har vært hjemme, ikke far. Dessuten er det nok fremdeles en god del mødre som ønsker å være hjemme, sier han.

Ifølge Senter for tverrfaglig kjønnsforskning er det fremdeles slik at åtte av ti foreldre føler at det er mor som har hovedansvaret for barna i deres familie.

I BTs undersøkelse svarer 64 prosent av mødrene i Hordaland at de skulle vært mer hjemme fremfor far.

- Min rolle

Hos familien Rohde Jakobsen har mamma Line valgt å jobbe en time mindre hver dag for å være mer sammen med barna. For henne hadde det vært uaktuelt om mannen skulle gjort det samme.

- VI hadde tapt mye på det økonomisk, ettersom min mann tjener best. Jeg er også påvirket av min foreldregenerasjon, hvor mor var hjemme og ordnet med barn og mat, mens far jobbet. Jeg ser på dette som min rolle i vår familie og jeg vil vel heller ikke gi fra meg den kontrollen, sier hun og ler.

Før hun fikk redusert arbeidsdag var det mye stress og mas, særlig om ettermiddagen.

- Jeg fikk ikke satt meg ned med barna og faktisk vært sammen med dem. Vi kom hjem, spiste middag og så skulle de legge seg, sier hun.

Også hun forteller at familien har måttet prioritere bort en del dyre ting, til fordel for mer tid.

- Vi drar ikke så mye på ferie, men når hele familien er samlet koser vi oss. Vi har heller kvalitetstid her hjemme, sier hun.

- Vil ikke miste kontrollen

En undersøkelse fra Fafo i 2009, viste at over halvparten av småbarnsmødrene i deltidsstilling valgte å trappe ned på jobb for barnas skyld. Blant menn som jobbet deltid, var det kun tre prosent som begrunnet dette med omsorg for barna.

Pappa Mauritzson vil ikke angre på at han ikke var nok til stede for barna når han blir gammel.

- Jeg tror det er verre enn å angre på at man ikke har gjort karriere. Jeg blir nok hjemme frem til Malin begynner på skolen, sier han.

Selv om tallene fra BTs undersøkelse tyder på et ønske om jevnere fordeling mellom mor og far, tror både Holter og Syltevik at utviklingen heller vil gå mot mer heltid for begge parter.

- Tendensen er at flere kvinner går over til hundre prosent stilling, mens menn fortsetter i heltid, men reduserer overtiden. Sistnevnte er godt nytt for mødrene, for de blir mer tilfreds, jo mer likestilt arbeidsoppgavene er i hjemmet, forteller Holter.

Bare en av fire mødre i BTs undersøkelse ville latt far være mer hjemme.

- Mødre ønsker å balansere ansvaret mer, samtidig tror kanskje mødre at de kan gjøre jobben bedre. Kanskje de ikke er klar for å gi fra seg kontrollen, sier Holter.

Synspunkter? Delta i debatten!