- Foreldrene forventer i større grad at vi skal ta tak i det, sier Nils Petter Ramsøy om oppdragelsen av barna.

Han har undervist på barneskoler i Bergen siden 1972. Tidligere kom barna i mye større grad «ferdig oppdradd» til skolen, forteller Ramsøy.

- Barna er generelt mer urolige og uoppmerksomme. Det går jo på bekostning av tiden vi kunne brukt til læring, sier han.

- Travle foreldre

Læreren på Haukeland skole i Bergen opplever at det forventes mer av lærerne i dag.

- Det gjelder ikke bare oppførsel, men for eksempel å sørge for at barna har på seg nok klær og at de får i seg nok mat. Vi må tenke på om de faktisk har spist frokost når de kommer, sier han.

Ramsøy tror mer av oppdragelsen i dag overlates til skolen fordi foreldrenes hverdag er travlere.

BT har gjort en spørreundersøkelse blant barneskolelærere i Hordaland. Av 240 lærere, er nær åtte av ti helt eller litt enige i at foreldre overlater for mye av oppdragelsen til lærerne.

"På barneskolen forsvinner det en uhorvelig mengde tid i danning av elevene", skriver en lærer.

En annen opplever at foreldrene forventer at skolen skal løse alle sosiale og faglige utfordringer.

- Langt på vei skal vi dette, men vi har ikke noe oppdrageransvar, sier læreren.

Uro stjeler tid

Lærere bruker i snitt en halvtime daglig på å holde ro og orden og løse konflikter mellom elevene. Uerfarne lærere bruker over dobbelt så lang tid på dette som de erfarne. Det viser en rapport om tidstyver i grunnskolen fra 2009.

- Det viste seg å være en økning de siste årene i tiden lærerne bruker på å få roet elevene for å få i gang undervisningen. Det bekymret oss, sier tidligere nestleder i Utdanningsforbundet, Per Aahlin. Han satt i utvalget som laget rapporten om tidstyvene.

Aahlin tror en årsak kan være for løse rammer for elevene i skolen.

- Flere undersøkelser har vist at det er viktig at elevene har en klar struktur. Vi har kanskje satset litt for mye på ansvar for egen læring, sier han.

- Skylder på lærerne

Aahlin opplever at mange lærere frustrerer over at foreldre overlater for mye til skolen.

- Jeg tror ganske mange er fortvilet over at foreldrene skylder på lærerne når barnet deres har hatt dårlig oppførsel. Dette er jo noe foreldrene i hovedsak har ansvaret for, sier han.

Han tror dette henger sammen med at lærernes status i samfunnet har falt. Når samfunnet ikke viser lærerne stor nok respekt, smitter det over på elever og foreldre, forklarer han.

- Foreldrene kan føle det legitimt å stille krav til skolen, men de må jo også stille krav til egne barn, sier han.

«Enkelte elever mangler det en vil kalle alminnelig folkeskikk, og dette antallet er økende bare på få år. Det fører til mye uro i klassene hvor verdifull undervisningstid går tapt», sier en lærer.

- Skummel utvikling

Leder av Foreldreutvalget for grunnskoleopplæringen, Christoffer Beckham, kaller det en skummel utvikling dersom lærerne opplever at foreldrene ikke er sin rolle bevisst.

- Dette må vi foreldre være oppmerksomme på, det er jo vi som har ansvaret for oppdragelsen, sier han.

Han mener det er viktig at lærerne tar dette opp både med den enkelte forelder, men også på møtene med hvor alle foreldrene er samlet.

Opptatt av prøvene

Odd Ivar Strandkleiv, lærer og redaktør for elevsiden.no, understreker at lærerne har en plikt til å drive sosial opplæring av elevene.

- Etter svake resultater på undersøkelser om faglige prestasjoner, har skolen de siste årene kanskje hatt et sterkt fagfokus som har gått på bekostning av den sosiale opplæringen, sier han.

Strandkleiv tror en årsak til at lærerne opplever å bruke mye tid på oppdragelse, er at forholdet mellom elever og lærere er blitt mer likeverdig.

- Tidligere ble barn oppdradd til lydighet overfor voksne, noe som førte til at de hadde stor respekt for autoriteter. I dag må lærerne gjøre seg fortjent til denne respekten gjennom sin praksis i klasserommet. De må både være dyktige på relasjoner og kunne sitt fag, sier han.

Sender gladmeldinger

I klasserommet hos syvende klasse på Haukeland skole deltar elevene aktivt i timen. Denne klassen har Ramsøy fulgt over fire år, og han behøver ikke bruke mye tid på å skape ro i klasserommet.

Han mener det er avgjørende at lærerne har god kontakt med foreldrene og klargjør hva som er skolens oppgaver og ikke. Samtidig bør ikke lærerne bare gi meldinger hjem når barnet har oppført seg dårlig.

- En melding kan like godt være «Din datter hadde alt rett på multiplikasjonsprøven i dag.» Vi sender like mange gladmeldinger som negative meldinger. Da tar foreldrene de negative meldingene mer på alvor, sier han.

Diskuter saken under: