- Når naboens barn får nye klær, ny smarttelefon og dyre ferieturer, vil man ikke være dårligere selv. Når man vil henge med på alle fronter, kan man ende opp med å slite økonomisk, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen.

Fire av ti foreldre i Hordaland bekymrer seg over familieøkonomien, viser BTs undersøkelse om familieliv. For de med samlet husstandsinntekt mellom 400.000 og 800.000 kroner i året, gjelder dette over halvparten av foreldrene.

- Føler seg maktesløs

Gundersen mener at selv familier med god råd kan ha økonomiske bekymringer.

- Mange kan oppleve en økonomisk maktesløshet, fordi kjøpepresset øker mer og mer. Presset er ikke noe vi unngår fordi vi er blitt rike, tvert imot, sier Gundersen.

Utgiftene til barna har særlig økt for elektronikk, mobiltelefoner, ferier, familieaktiviteter og organiserte fritidsaktiviteter, ifølge Ragnhild Brusdal, forsker ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO).

- I kroner og øre har man nok aldri brukt så mye penger på barna som nå, sier hun.

Og barnas smak kan være dyr. Vi spurte ungdom om hvilke klær og hvilken elektronikk som er mest populære akkurat nå. Vinterjakker til mange tusen kroner, smarttelefoner og dyre gensere var noen av produktene som gikk igjen.

- Strekker seg for langt

En undersøkelse SIFO har gjort blant foreldre i Norden, viser at mange foreldre opplever kjøpepresset så sterkt at de handler ting til barna som de egentlig ikke har råd til.

- 12 prosent av foreldrene fortalte at de føler et kommersielt kjøpepress som gjorde at det gikk ut over familieøkonomien. De måtte strekke seg lenger enn de kunne, sier hun.

Nær halvparten av foreldrene sa seg enig i påstanden om at det var viktig at deres barn har det andre barn har.

BT spurte lesere om hvordan kjøpepresset oppleves. En mor forteller:

"Når barnet ditt kommer hjem med lapp om sykkeldag eller fjelltur, er det ingen god følelse å måtte gå ut og låne utstyr som sykkel, klær og sko. Mine jenter har vært "syke" på sånne dager. Jeg får vondt i magen når det kommer lapp fra foreldrerådet om tur. Jeg har ikke en kravstor jente og hun vet økonomien er stram. Jeg har opplevd at hun ikke viser lapper om turer eller sier hun ikke har lyst, bare for å skåne mammaen sin".

- Utsetter matkjøp

Ifølge SIFO-forsker Mari Rysst strekker foreldre med dårlig råd seg svært langt for barna.

- Ingen foreldre vil at barna skal føle seg utenfor fordi de mangler de rette tingene. Det kan være en tøff olabukse, en sykkel, Iphone eller dataspill. Noen sier de kan utsette å kjøpe mat og klær til seg selv for å kunne gi barna det som er nødvendig for at de ikke skal føle seg ekskludert, sier Mari Rysst, forsker ved SIFO.

Tannlegebesøket er den klareste nedprioriteringen. Foreldre med dårlig råd kan også nedprioritere andre typer medisinsk behandling. Klær og sko kjøper de ofte ikke før det er helt nødvendig. Det kom frem i en undersøkelse Rysst gjorde blant nordiske foreldre.

- Ofte kan du ikke se i en skoleklasse hvem som kommer fra en familie med dårlig råd. Ingen vil at barna skal gi inntrykk av at familien har lite penger, sier Rysst.

Går ut over barna

Forskning fra Bergen viser at økonomibekymringer ikke bare går ut over foreldrene. Barn i familier med dårlig råd har flere emosjonelle problemer og atferdsproblemer enn barn i mer velstående familier, forteller Tormod Bøe, forsker ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge i Vest.

En årsak til at disse barna kommer dårligere ut, kan være at foreldrene med dårlig råd har andre strategier for oppdragelse.

- Vi vet fra før at økonomiske bekymringer påvirker foreldrenes psykiske helse. Studier fra USA og England viser at foreldre med psykiske vansker på grunn av økonomi, bruker en mer disiplinær strategi overfor barna sine. De har mer regler, bruker oftere avstraffelse og kan ha mindre varme relasjoner til barna, sier Bøe.

Blir kravstore

Forbrukerøkonom Magne Gundersen råder foreldrene til å lære barna om prioriteringer, uavhengig av om du har dårlig eller god økonomi.

- De fleste foreldre har råd til å gi barna noe, men ikke alt. Prøver man å gi barna alt de ønsker seg, ender man opp med kravstore barn som kan stille svakt senere i livet når det kommer til å forvalte egen økonomi, sier han.

Bruker vi for mye penger på barna? Si din mening!