Det neste temaet BT ser på i vår serie om familieliv er parforholdet. I vår store undersøkelse har vi blant annet spurt foreldre i Hordaland om forholdet er blitt bedre eller dårligere etter at de fikk barn. Mange av de som har deltatt i undersøkelsen svarer at forholdet er styrket. Hva er årsaken til det, og hvorfor opplever noen par større problemer etter at de får barn?

BT ønsker å få høre om dine erfaringer. Hvordan taklet du og partneren din å få barn, og hva gjør du for å styrke forholdet mellom deg og din kjære?