Dette viser ny forskning fra HEMIL-senteret i Bergen.

- Jeg følte meg mye tryggere. Nå var det skrevet i stein at det var oss, sier Hege Stølen Sivertsen om betydningen av giftermålet.

Hun møtte Morten Sivertsen for 22 år siden på en hyttetur til Geilo. Seks år senere var de et ektepar og ventet barn. Å oppdra tre barn sammen har gjort parforholdet sterkere, men det har kostet, sier de.

- Vi har alltid kranglet, men vi fikk mer å krangle om da barna kom. Vi hadde helt ulike utgangspunkt for hva som er viktig i oppdragelsen. Vi har måttet gjøre oss kjent med hverandres verdier. I dag er vi mer samkjørte, sier Hege.

Gifte krangler mindre

76.000 norske førstegangsfødende deltok i studien som ble utført av HEMIL-senteret. Deltakerne fortalte hvor fornøyd de var med partneren under graviditeten og etter at barnet var født. Når barnet var halvannet år, var parene mindre tilfreds med partneren. Mest konflikter var det hos samboerne.

- Samboere er i utgangspunktet mindre tilfredse med forholdet. De ser altså ikke ut til å håndtere det å få barn dårligere, men par som er mindre tilfreds på forhånd er også mindre fornøyd senere, sier psykolog og stipendiat Øystein Mortensen.

Samboere opplever oftere uplanlagte graviditeter enn ektepar. Disse graviditetene ble ikke tatt med i studien.

- Dersom de hadde vært med, hadde det gått enda dårligere for samboere enn gifte når de får barn, sier psykologen.

Usikre samboere

Hvorfor ektepar har et lavere konfliktnivå enn samboere, sier ikke forskningen noe om. Den utelukker imidlertid at det skyldes forskjeller mellom gruppene, som økonomi eller utdanning.

- Andre studier tyder på at det å leve i samboerskap medfører mer usikkerhet enn det å være gift. Det å gifte seg kan signalisere en høyere grad av forpliktelse til hverandre. Parene står foran hele verden og sier at «jeg lover å elske deg for alltid». De viser at dette er noe man vil kjempe for, også i vanskelige tider.

For ekteparet i Loddefjord var det viktig å være gift før de fikk unger. De tror forpliktelsen det medfører kan skape stabilitet i forholdet.

- Når du gifter deg, tar du et bevisst valg og avgir et løfte. Samboerskap føles kanskje som en løsere forbindelse, sier Morten.

Styggere konflikter

Psykolog Mortensen så at konfliktene økte da parene fikk barn. Kranglene ble også styggere.

- De krangler på et mindre saklig nivå og starter ofte diskusjonen med kritikk og negative personkarakteristikker, sier psykologen.

I BTs undersøkelse blant foreldre i Hordaland svarer fire av ti at forholdet til partneren er blitt bedre etter at de fikk barn. Halvparten sier at forholdet ikke har endret seg, mens syv prosent mener det er blitt dårligere.

- Svarene er ikke så ulike de vi finner i våre undersøkelser, men vi ser at flere par opplever at forholdet blir dårligere. Om lag 20 prosent opplever forverring, og disse har en tendens til å bli såpass frustrert over forholdet at de trekker ned snittet for alle, sier professor i psykologi, Frode Thuen.

Jager etter lykke

En forklaring på utfordringene par møter når de får barn, kan være at samfunnet er blitt mer individualistisk orientert, mener Mortensen.

- Vi er blitt mer opptatt av at vi selv har en rett til å oppleve lykke og sterke følelser. I media leser vi hele tiden om hvordan sexlivet bør være og hva en bør føle for partneren. Vi tar hele tiden tempen på forholdet og spør oss om vi får det vi mener vi har rett på. På en måte er limet i parforholdet i dag kanskje mer basert på hvor lykkelig vi føler oss i det, sier han.

Ekteparet i Loddefjord mener det er viktig å ikke forvente at dagene alltid skal være rosenrøde.

- Innimellom blir du både pissesur og drita lei. Men uansett hvem du møter i livet, vil det være noe du irriterer deg over noen ganger, sier Hege.

Paret velger å bruke mesteparten av fritiden på barna. Egne aktiviteter må ikke være så tidkrevende at det går ut over familien.

- Jeg tror samlivet blir vanskelig dersom man har et veldig behov for selvrealisering, sier Morten.

Han og partneren er opptatt av å nyte de små øyeblikkene de har sammen.

- Vi ler, flørter litt på kjøkkenet, går en kveldstur sammen. Det er utrolig deilig når du merker at det bruser selv om det er 22 år siden vi traff hverandre, sier Hege.