Både mødre og fedre svarer at de gjerne skulle vært mer hjemme med barna. Men ikke alle trives like godt som hjemmeværende.

«Vel, akkurat nå så har jeg pappaperm og ser med gru frem til sommerferie når barnehagen stenger. Da må jeg ha begge to hjemme på daglig basis. Mellom husarbeid, barn og å sitte og «holde fruen i hånden» så finner jeg overhodet ikke tid til meg selv. Så, ja takk: fruen hjemme, jeg på jobb, så får jeg ihvertfall puste litt», skriver en ærlig pappa.

Økonomien avgjør

BT har spurt leserne om hvem de helst ville skulle vært mer hjemme med barna dersom det var mulig.

Flere av mennene kunne godt tenke seg mer tid hjemme. Men ikke alle får det til. En skriver at det måtte vært samboeren som var mer hjemme, på grunn av lønnsgap og totaløkonomi.

«Jeg ville ønsket å være mer hjemme selv, men idag er ikke det realistisk. Det er ikke gratis å ha barn», sier en annen pappa.

Flere kvinner jobber deltid

41 prosent av alle kvinnelige lønnstakere jobber deltid. For menn er andelen 13 prosent, viser en undersøkelse Fafo gjennomførte i 2009.

SSB har i sine Arbeidslivsundersøkelser spurt menn og kvinner som jobber deltid om hvorfor de jobber redusert.

- En god del flere kvinner enn menn sier at de jobber deltid på grunn av omsorg for egne barn. Det er nesten ingen menn som sier det, sier forskningskoordinator Kristine Nergaard ved Fafo.

Hun har blant annet skrevet en Fafo-rapport om ufrivillig deltid.

- Nesten ingen menn jobber deltid etter studiefasen, mens det er en god del kvinner som gjør det, sier forskeren.

Kvinner sier også oftere at de jobber redusert av «andre personlige eller familiemessige årsaker»

Tror mor passer best hjemme

En av fedrene i BTs foreldrepanel skriver at begge kunne vært mer hjemme, alt etter behov.

«Jeg har vært heldig, og fått vært mye hjemme med datteren min helt fra hun var født. Aller helst skulle jeg ønske man slapp «overformynderi» rundt alt fra fedrekvoter til ammegruppepress», skriver han.

Også blant mødrene varierer det hvem de synes burde vært mer hjemme.

«Jeg ville vært mer hjemme. Instinktivt ligger det i oss damer å bygge et «rede» for familie og hjemmet. Instinktivt ligger det i mannen å være ute i krigen eller på jakt (jobben). Hvis man vrir og vender for mye på dette blir det bare galt tror jeg», skriver en mor.

- Hvem som helst

Flere av mødrene skulle ønske mannen fikk mer tid hjemme.

«Jeg kunne tenkt meg at begge fikk mer tid samtidig. Men siden jeg har mest tid nå, så skulle jeg ønske det var han som fikk mer tid», skriver en mor.

Noen mener det er det samme hvem som er hjemme.

«Det kunne vært hvem som helst av oss, tror begge to kunne gjort en like god jobb», er det en mor som skriver.

Også mødrene oppgir økonomi som en grunn for at det er de som er mest hjemme. Likelønnskommisjonen la i 2008 frem sin rapport, som viser at lønnsforskjellene øker i foreldrefasen.

«Vi har valgt nettopp å ha en av foreldrene hjemme. Og siden hans inntekt var større enn min, valgte vi at jeg var den hjemmeværende», oppgir en av dem.

I hjemmet ditt: Hvem mener du burde vært mer hjemme med barna?