Foreldrerollen har endret seg stort bare i løpet av den siste generasjonen, ifølge Frode Thuen. Han er psykolog og professor ved Høgskolen i Bergen, Frode Thuen, og mener utviklingen har både positive og negative sider. 

- Foreldre ser barna mer og bruker mer tid på dem i dag, noe som er positivt. Men det fører og til at man er mer bekymret for ungene. Før var man lykkelig uvitende om alt som kunne gå galt. I dag er man ulykkelig vitende om alt som trolig ikke går galt, sier han.

Ny status for barna

BT spurte foreldre i Hordaland i hvilken grad de føler de har nok tid til familie, jobb og seg selv. Halvparten mener de ikke har nok egentid.

14 prosent forteller også at de nærmest aldri driver aktiviteter på egen hånd, uten partner eller barn.

Psykologen ser at mange foreldre er så opptatt av foreldrerollen at det går på bekostning av parforholdet.

Thuen mener barna har fått en ny status i familiene.

- Barn er blitt en måte å realisere seg selv på. Man bruker barna til å vise hvem man er. Mens man tidligere presenterte seg som sønn av sin far eller mor, relaterer man seg nå nedover. Barna er blitt en viktig sosial markør. Man treffer sine venner gjennom barna og markerer livsstil og sosial tilhørighet gjennom hvordan man kler opp barna og hvordan de fremstår, sier han.

Barnas premisser

Thuen mener barna også har fått større betydning for hvordan foreldre lever livene sine.

- Før skulle barna tie når de voksne hadde selskap. I dag handler mye av det sosiale samværet mellom voksne om nettopp barna, på barnas premisser. Det er mye positivt i denne utviklingen, men noen ganger går man for langt. Man syr puter under armene deres eller stiller ikke krav til dem. Barna blir små filmstjerner, sier han.

Hjemme med mor

På 70-tallet, da mange av dagens småbarnsforeldre vokste opp, var barneoppdragelsen en annen.

- Det som skiller mest i forhold til situasjonen i dag, er at det var så å si ingen barn som gikk i barnehage tidlig på 70-tallet, sier stipendiat Bjørnar Mortensen Vik ved Universitetet i Bergen.

Han er tilknyttet Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, og forsker på temaet psykologi og barneoppdragelse i perioden 1900-1975.

Da ny lov om barnehage kom i 1974, hadde cirka fem prosent av barn under skolealder barnehageplass. De fleste av disse bodde i Oslo.

- Normalsituasjonen var at barna var hjemme med sine mødre, sier forskeren.

Ikke babyyoga

Aktivitetene var heller ikke så organisert som i dag. Ballspill og lek skjedde ofte på barnas eget initiativ

- Det var noen idrettslag, men babyyoga og babysvømming er nyere fenomen, sier Mortensen Vik.

- Hvorfor har fritidsaktivitetene blitt mer organiserte?

- Siden nesten alle barn går i barnehage nå, har foreldrene kanskje blitt mer obs på at når de endelig har tid med barna, skal det være kvalitetstid. Da skal man gjøre riktige og pedagogiske ting. Det er et helt annet tidspress på tiden man har sammen med barna. Kanskje et snev av dårlig samvittighet spiller inn, noe som sikkert ikke bare er heldig.

BT ønsker nå å få svar på hva familielivet gjør med foreldrene. Hvis du ønsker å bidra, klikk her: Hva gjør barna med mor og far?

Går foreldrene for mye opp i barna i dag? Diskuter her: