• Vaskebjørn (procyon lotor) er en sjarmerende halvbjørn som er lett å kjenne på sin svarte halvmaske og tigerstripete hale. Den kan klatre og grave, og til og med åpne dører med forbena.
  • Kroppslengden er 40 til 65 cm, halen er 25-35 cm. Vaskebjørnen er på størrelse med en stor katt eller liten rev.
  • Kommer opprinnelig fra Nord— og Mellom-Amerika, men finnes nå i stor utstrekning på det europeiske kontinent.
  • Hermann Göring satte ut vaskebjørn i Tyskland i 1934 for å «berike rikets fauna».
  • Denne utplasseringen og de mange eksemplarene som er rømt fra fangenskap, har gjort at det i Nord-Tyskland nær den danske grensen er mange vaskebjørner. Der har innbyggerne satt i verk mange tiltak for å beskytte seg mot plagen.
  • Vaskebjørnen har vist seg å bli spesialist på å forsyne seg av bosscontainere og boss-spann.
  • I noen land holdes vaskebjørn av og til som kjæledyr. Men det har vist seg at de er vanskelige å være sammen med når de blir voksne. Derfor er de ikke egnet som kjæledyr.
  • Vaskebjørn er ofte bærere av en aggressiv rabiessmitte og kan være bærere av andre alvorlige dyresykdommer som også kan smitte til mennesker.
<b>ULOVLIG:</b> Vaskebjørner er sterkt uønsket i Norge, og ulovlige å importere.
Arkiv