n 184 personer døde som følge av narkotikabruk i 2005. I toppåret 2001 krevde ulovlige stoffer 338 menneskeliv.

n I 2006 hadde 13,1 prosent av ungdom mellom 15 og 20 år brukt cannabis.

n Tilsvarende tall for amfetamin og heroin var 3,1 prosent og 0,6 prosent.

n 6,5 prosent av ungdommene var for legalisering av hasj. I 1998 ville 12,1 prosent ha fritt salg.

n I 2005 ble det gjort 10.181 beslag av hasj

n Det ble gjort 1136 beslag av heroin.

KILDER: SSB og sirus.no