n Undersøkelsen er gjennomført våren 2006 ved to sykehjem, ett i Bergensområdet og ett på Østlandet.

n Pårørende til 30 kvinner og 20 menn ble intervjuet.

n De fikk spørsmål om hvilken omsorg og behandling som ble gitt til deres nærmeste i livets sluttfase.

n Rapporten er gjort på oppdrag fra Sosial— og helsedirektoratet som en del av et større prosjekt, med fokus på kvalitetsheving i omsorgen for syke og døende.