n Søstrene Marie (6) og Astrid (10) Sætrevik Knutsen har i flere måneder vært innlagt for kreftbehandling på Haukeland Universitetssykehus.

n Legen vil avslutte behandlingen av eldstejenten fordi de mener behandlingen er nytteløs.

n Samtidig innrømmer legene at de har liten kunnskap om sykdommen og behandlingen.

n Torsdag påla Helsedepartementet Haukeland å få en etisk komité ved et annet sykehus å få vurdert saken.