n Lese— og skrivevansker uten sammenheng med evnenivå. Tilstanden innebærer en svekkelse i hjernens evne til å omforme skriften som øynene oppfatter til meningsfylt språk.

n Dysleksi er den mest utbredte av alle lærevansker hos barn. Mellom fem og ti prosent av befolkningen har trolig alvorlig dysleksi.

n Dysleksi er fire ganger vanligere blant gutter enn blant jenter.

Kilde: Pasienthåndboka