- De er ikke bare uerfarne sjåfører, men også umodne som mennesker. Jeg kaller dem risikooptimister, sier Dagfinn Moe.

Han snakker om unge menn. I årevis har SINTEF-forskeren sett nærmere på hvordan ungdomshjernen er i endring.

Konklusjonen er at unge menn har problemer med å vurdere risiko og tenke over konsekvenser.

- Det er frontallappene i hjernen som styrer disse vurderingene, og de er ikke modnet før i 25-årsalderen, sier Moe.

Guttene er lite modne, med jentene er det motsatt.
Tor Inge Soma

- Jenter er mer modne
Funnene stemmer godt overens med hva landets trafikklærere møter på jobb, forteller Tor Inge Soma. Lederen av Autoriserte trafikkskolers landsforbund kjenner seg igjen i beskrivelsene.

- Det er forskjell på gutter og jenter, det har vi sett lenge. Guttene er lite modne. Med jentene er det motsatt, sier Soma.

Han forteller at trafikkskolene prøver å lære opp gode vaner, og at særlig siste trinn i undervisningen har fokus på risiko og konsekvenser.

- Men det er vanskelig å endre holdninger, sier han.

Fordi den emosjonelle delen av hjernen modnes tidligere, vil ungdom oftere være impulsive og la seg friste til å foreta lite gjennomtenkte handlinger, forteller Dagfinn Moe.

- Ungdom tar risikable valg på mange arenaer. Forskjellen er at i trafikken kan det gå veldig galt om de ikke mestrer det de prøver på, sier forskeren.

- Guttene kjører fortere
Jentene er i klart mindretall på ulykkesstatistikken: Siden årtusenskiftet har 73 ungdommer mellom 15 og 24 år mistet livet på vestlandsveiene.

Ti av dem var kvinner, men kun to av disse satt bak rattet.

- Unge menn vil alltid være verstinger, sier Dagfinn Moe.

- De kjører fortere, kappkjører, kjører mer i rus, mer uten belte og de kjører hele døgnet rundt, fortsetter han.

Forskeren har gransket et hundretall dødsulykker, og mener skjevheten har sammenheng med at frontallappene modnes tidligere hos jenter.

- Jentene går tidligere inn i puberteten, og vil tidligere tenke konsekvenser. Som 18-åringer er de i bedre mental balanse enn guttene. De tar rett og slett til fornuften tidligere, sier Moe.

Han understreker at det ikke betyr at de ikke gjør feil i trafikken.

- Men det skjer i lavere hastigheter, og da går det som oftest bra.

De kjører fortere, kappkjører, kjører mer i rus, mer uten belte og de kjører hele døgnet rundt.
Dagfinn Moe

Tror ikke på økt aldersgrense
Forskeren er klar på at umodne hjerner ikke er noe råkjørerne kan skylde på, og viser til at mange som kjører fort, gjør det mer enn én gang.

- For noen er det en del av livsstilen. Så ansvaret må de unge selv ta, det må være klinkende klart, sier Moe, som selv jobbet som trafikklærer i studietiden.

Både politikere og forskere har ved flere anledninger tatt til orde for å øke aldersgrensen på førerkort for gutter. For tre år siden foreslo Dagfinn Moe selv en grense på «minst 23 år».

Han er sikker på at ulykkestallene da ville gått ned, men tror ikke det er politisk mulig å gjennomføre.

- Kanskje skal vi være glade for at vi har 18-årsgrense. I mange land kan man kjøre bil når man fyller 16, sier han.

Heller ikke Tor Inge Soma ser for seg strengere aldersgrense for gutter.

- Jeg tror ikke det er politisk vilje til å innføre noe slikt, sier Soma.