Under vilkår av at 19-åringen ikke får bo på Landås inntil videre, og at de to kameratene ikke får ha kontakt med hverandre, ble de to tenåringene løslatt av retten. Politiet ville varetektsfengsle de to for fire uker, men dommer Ove Kjell Hole i Bergen forhørsrett mente at det ikke var noen klar sannsynlighetsovervekt for at de ville begå nye straffbare handlinger dersom de ble løslatt.Hole mener at ransforsøket bærer preg av å være en impulshandling begått av to ungdommer som har gitt seg inn på noe de ikke forsto omfanget av. Politiadjutant Trond Høvik begjærte de to fengslet for fire uker, blant annet med henvisning til at det ville virke støtende for folks rettsfølelse dersom to ungdommer som hadde gjort en så alvorlig handling ble sluppet rett ut på gaten. 17-åringen og 19-åringen er begge siktet for forsøk på grovt ran. 17-åringen er i tillegg siktet for en rekke andre forhold han skal ha begått frem til februar i år.Hole løslot de to ungdommene under vilkår. 19-åringen må inntil videre finne seg et annet sted å bo enn Landås, fordi han bor rett i nærheten av ransofferet. — Min klient er klar over at det kan virke støtende på folk dersom han vender tilbake til Landås etter det som skjedde, og ønsker selv å finne seg et annet sted å bo, sier advokat Svein Gjesdal, som forsvarer 19-åringen. 17-åringens vilkår er at han bor hjemme hos sin far, og at han benytter seg av skoleplassen han har på yrkesskolen fra neste onsdag. Begge tenåringene fikk meldeplikt for politiet, og de må avstå fra å ha kontakt med hverandre. Aktor Høvik påkjærte løslatelsen på stedet, og fikk medhold i at de to må bli sittende i varetekt til lagmannsretten har behandlet saken. Dette skjer trolig mandag eller tirsdag. - Politiet blir, i likhet med folk flest, sjokkert over en så alvorlig sak som dette. Vi mener at de to bør holdes i varetekt, sier Høvik. - Det skurrer med den vanlige manns rettsoppfatning når ungdommer som har gått løs på en blind mann løslates. Det er feil signal å sende til andre ungdommer, særlig til ungdomsmiljøet på Landås, der politiet i flere år har jobbet med flere ungdommer som er problematiske, sier vaktsjef Harald Kårtveit ved Bergen politidistrikt.