Miljøsjef Håvard Bjordal i Bergen kommune forteller til Bergens Tidende at det til nå ikke er funnet eksemplarer av denne arten verken i Bergen eller andre kommuner i nordlige deler av Hordaland.

— Jeg regner dette som en zoologisk godbit og sensasjon, sier han.

Bjordal forteller at det var Marianne Fossen og Verena Midtun som fant firfislen.

  • Dyret krøp på gulvet inne i stallen til Bjarne Henne i Bontveitdalen. Firfislen hadde mistet halen, beveget seg sakte og virket utmattet. Til tross for godt stell, døde dyret mandag, sier Bjordal.

Blindpassasjerer

Marianne Fossen har tidligere funnet to døde og inntørkede levninger av firfisle i sponhaugen i rommet utenfor stallen. Men eieren av stallen, Bjarne Henne, har aldri lagt merke til slikt ved stallen.

— Det kan ikke utelukkes at firfislen er kommet til gården som blindpassasjer, enten sammen med høyet som kjøpes i Sverige eller med sponleveranse fra to firma i Hordaland, sier Bjordal.

— Generelt er det av interesse for oss å få vite det dersom turgåere kommer over salamander, firfisle eller stålorm i bergensområdet. Jeg vil oppfordre folk til å sende opplysningene om slike funn til Zoologisk Museum i Bergen for registrering. Helst bør det dokumenteres med foto, sier Bjordal.

Kaster halen

Ifølge nettleksikonet Wikipedia finnes firfisle i mange naturtyper, og føden består mest av insekter og edderkopper. Selv er firfislen bytte for buorm, hoggorm, fugler og små rovpattedyr. I likhet med mange andre øgler, kan firfislen kaste halen. Når et rovdyr prøver å ta firfislen, knekker halen i en virvel. Halen blir liggende igjen og sprelle, mens firfislen stikker av. Rovdyret blir naturligvis svært forvirret. Halen vokser ut igjen, men virvelen blir erstattet av brusk.

Arten føder levende unger ved at eggene blir klekket samtidig som hunnen legger dem. Dette er en tilpasning som er vanlig blant krypdyr som lever i kaldt klima. Ungene er 4 - 4,5 cm ved «fødselen».

Voksne firfisler er 17 - 18 cm, og hunnen er gjerne noe større enn hannen. Om vinteren går firfislene i dvale.