Etter at musiker Yngve Moe gikk bort 17. april har støtteerklæringene til familien strømmet på fra musikere over hele landet.

I dag ble det et verdig farvel med mannen som kjente så mange da flere hundre mennesker samlet seg til bisettelse i Johanneskirken i Bergen.

— Velkommen til det vanskelige siste settet, innledet prest Ragnar Tesdal begravelsesstunden med.

Basslinje i preludiet

Moe var for det norske folk mest kjent som bassist i Dance with a Stranger, og for bergensere kanskje like kjent som fast medlem av Voksne Herrers Orkester.

Som musiker var han ikke redd for å spille i ulike sjangre, og han var også mannen bak den sangbare basslinjen i introen til Dance with a Stranger-hiten «Everyone Needs a Friend».

Det var også denne basslinjen som dannet utgangspunktet for preludiet fremført av organist Carsten Dyngeland og sanger Barbro Husdal. Fra første tone til det endte i Andrew Lloyd Webbers «Pie Jesu» var det et stykke musikk som rørte forsamlingen til tårer.

Familie først

At Moe var en musiker flere hadde spilt med, kom tydelig frem.

— Jeg har spilt med Yngve Moe, sa prest Tesdal.

— Og vi er mange som har spilt med Yngve her i dag. Men noen kan si noe som er enda viktigere: de levde med Yngve, fortsatte presten.

Moes omtanke for familie og venner ble holdt frem som et viktig trekk ved hans personlighet.

Siste tog hjem

Selv om mange var stolte over å ha spilt med Moe, var han også stolt av å ha spilt med andre. Ikke fordi de var kjente, men fordi det ble laget god musikk, fortalte presten.

Flere av dem han spilte med gjennom livet opptrådte også i kirken. Frode Alnæs fremførte «Vitae Lux», og Dance with a Stranger fikk folk til å synge for bassisten på «Only Love».

Det kanskje sterkeste musikalske innslaget kom likevel da presten valgte å parafrasere Leonard Cohen for å sette ord på takknemligheten til vennen, familiefaren og musikeren som så mange kjente:

— Even though it all went wrong, I'll stand before the Lord with song, with nothing on my tongue but Hallelujah, leste han opp.

Da brøt deler av forsamlingen et lite øyeblikk ut i spontan sang:

«Hallelujah.»

«Hallelujah.»

Til slutt ble kisten båret ut av bandkameratene i Dance with a Stranger og Voksne Herrers Orkester til tonene av Pat Methenys «Last Train Home».

Og den eneste basstonen man kunne høre i kirken var den som resonnerte fra Moes egen Gibson-bass.