Bergen tingrett dømte i november i fjor 16-åringen til 209 timers samfunnsstraff, subsidiært syv måneders fengsel — for ranet mot en 60 år gammel mann. 16-åringen ble dømt sammen med en 19-årig kamerat, som har flere dommer og to ransforsøk på samvittigheten.

Det var 26. juni i fjor at de to oppsøkte 60-åringen på hans bopel på Toppe, tok seg inn i leiligheten, og krevde ham for penger. 16-åringen slo offeret i ansiktet og tråkket i stykker telefonledningen, slik at 60-åringen ikke kunne varsle politiet.

Da det ble klart at mannen ikke hadde penger i huset, ble han tatt med til en minibank, hvor mennene truet ham til å ta ut 1000 kroner. De tok pengene og kortet fra mannen, og tok ut ytterligere 2000 kroner. Da ransofferet forsøkte å gjøre motstand, ble han dyttet unna av 16-åringen.

Bergen tingrett fant det bevist at de to ble enige om å gå til 60-åringen for å skaffe seg penger, og at de planla å true eller bruke makt dersom mannen ikke ville låne ut penger frivillig. Retten kom også til at de hadde vært sammen om ranet, og delte på oppgavene «etter hva som var hensiktsmessig».

16-årigen begikk ranet i prøvetiden for en dom i Bergen forhørsrett. I mars i fjor ble han dømt til 21 dagers betinget fengsel og bot.