Sørensen sa Woldseth hadde fått et gult kort. Nå fikk han se hvordan dette kom til å bli fulgt opp ved nominasjonen. Samme beskjed fikk for øvrig Woldseth fra Blommedal noen dager senere.

Foran nominasjonsmøtet visste ikke Woldseth om han havnet blant de kumulerte eller ikke. Helt opp til møtet fikk han fra Blommedals folk vite at han skulle skiftes ut med en ungdomskandidat. Bakgrunnen var en avtale Blommedal skulle gjøre med lederen for Bergen Bergen Fremskrittspartis Ungdom. Ole Kristian Ekseth skulle få femteplassen i bytte mot 25 stemmer.

Ekseth sier til BT at han gjorde dette for å avsløre Blommedal. Det ikke ble noe av handelen fordi Ekseth ikke ville oppgi navnene til de 25. Først under nominasjonsmøtet kunne Woldseth puste lettet ut. Blommedal gikk på talerstolen og holdt støtteinnlegg for han.

Dommeren nøyde seg med gult kort.