Allerede i 1995 vedtok Bergen kommunen at huset på Laksevåg skulle rives som en del av reguleringsplanen i området. Men saken trakk ut, og først i november 2001 ble det fastslått i Bergen skjønnsrett at kommunen måtte betale Martin Engeset 2,3 millioner kroner for den gamle sveitservillaen.

Huseieren var ikke fornøyd med prisen og anket skjønnet, og hans advokat Magne Revheim har under rettssaken antydet at en pris på omkring fire millioner kroner ville være mer rimelig.

Huset er i veldig dårlig stand, både utvendig og innvendig. Det blir brukt som hospits, og de ni hyblene blir leid ut til 300 kroner døgnet til hjemløse gjennom byens sosialkontor.

Det er Damsgård kulturhistoriske forening (DKF) som står for denne virksomheten, mens Engeset mottar en månedlig leie av DKF på vel 40.000 kroner.

Disse leieinntektene, og mulighetene for fremtidige leieinntekter ved oppussing, har vært et av Engesets viktigste argumenter i kampen om en høyere pris. Nå har imidlertid Gulating lagmannsrett satt summen til 2,6 millioner kroner.

— Jeg går ut ifra at den har gått opp med 300.000 kroner siden 2001 på grunn av naturlig prisstigning, sier kommuneadvokat Helge Strand.

Han har ennå ikke lagt overskjønnet frem for byrådet, og vet derfor ikke om politikerne vil godta summen. Strand ønsker ikke å kommentere skjønnet.

Både kommunen og Engeset må avgjøre før 16. juni om de ønsker å anke saken til Høyesterett.

— Jeg har sendt det nye skjønnet til Engeset, men vi har ikke snakket sammen, så jeg vet ikke om han ønsker å anke, sier Revheim.

Engeset selv har gjort det klart at han ikke ønsker å snakke med BT om saken.

Dersom ingen av partene anker skjønnet, blir det rettskraftig fra 16. juni. Da har i så fall Bergen kommune et år på seg til å bestemme om de virkelig ønsker å gjennomføre ekspropriasjonen

— Hvis en pris nå blir endelig stadfestet, skal vi sette oss ned og se på om det er penger til å overta huset i økonomiplanen for neste år, sier byråd for miljø, byutvikling og tekniske tjenester, Nils Arild Johnsen.