— Faktisk er Bergen den eneste byen i Norge hvor man fremdeles har opprinnelige gasslykter i behold. I Oslo, for eksempel, ble gasslyktene dumpet i en sjøfylling allerede på 1950-tallet, forteller Wilson.

Han vil ikke slå seg til ro med parksjefens argumenter om at det verken er nok lykter eller penger til å gjenreise gasslykter i Nygårdsparken.

— Når det gjelder den økonomiske siden av saken, er det liten tvil om at man står sterkt for å få tildelt kulturmidler til et så enestående formål Bergen her vil kunne vise til, mener Wilson.

Når det gjelder antallet Bergenslykter som er tilgjengelig, peker han på at det hos BKK ligger seks lykter på lager og at hans forslag går ut på å samle et slikt knippe lykter i parkens nordre del, der de kan fortelle litt parkhistorie og byhistorie.

Wilson er heller ikke enig i parksjefens argument om at de gamle lyktene gir svak belysning.

— Utstyrt med nye og effektive elektriske armaturer vil de tidligere gasslyktene gi den lysstyrke som er ønskelig, sier han.

Norges eldste

— Parkvesenet har alltid stelt godt med det nydelige området Nygårdsparken er, og de har passet på at det har fått beholde sitt særegne preg. Men det er paradoksalt at mens man er opptatt av å hegne om opprinnelige elementer som broer, rekkverk, gjerder og benker, så har parkens meget dekorative spesiallykter tilsynelatende mindre interesse.

— Dessuten var Nygårdsparken det siste området i Bergen hvor gasslyktene brente, helt frem til 1984, før Bergens Gassverk ble nedlagt i 1987. Deretter ble de fjernet, uten å bli bygd om for elektrisk belysning, beklager Wilson.

Fordi disse lyktene, etter hans oppfatning, er et viktig element når parkens historie skal fortelles.

— Og mirakuløst nok har vi altså fremdeles noen av disse lyktene for hånden, sier han.

Gjennomgang i 2005

Parksjef Sissel Lerum sier i en kommentar at Nygårdsparken fikk rustet opp sin belysning så sent som i 1997 og at gasslyktene som ligger på lager er tenkt plassert andre steder enn i Nygårdsparken.

Hun opplyser også at ifølge byrådets foreslåtte økonomiplan vil parken få en fullstendig gjennomgang med hensyn til alle elementer i 2005.

Byantikvar Siri Myrvoll sier helt generelt at hun lenge har ivret for mer bruk enn hittil av gasslykter i gamle bystrøk.

— Bruk av disse gamle lyktene, også kopier, er en flott tradisjon, sier Myrvoll.

Saken som gjelder gasslyktene i Nygårdsparken vil hun i første omgang diskutere med parksjefen.