RUNE VALDERHAUG

Widerøe er fornøyd med å ha sikret seg eneretten til å drive kortbanerutene til og fra flyplassene i Førde, Sogndal og Sandane fra 1. april 2003 til 31. mars 2006. Samtidig er Widerøe-sjefen Per Arne Watle skuffet over at flyrutene fra Florø til henholdsvis Oslo og Bergen nok en gang glapp.

Watle er rimelig fornøyd med Samferdselsdepartementets tildeling av kortbanekonsesjoner sist onsdag.

80 prosent av markedet

— Vi kommer fortsatt ut som det dominerende flyselskapet på kortbanenettet med en total markedsandel på i overkant av 80 prosent, legger han til.

Men i Widerøe er man smertelig klar over at flytrafikken har tapt terreng i forhold til bil, buss, hurtigbåt og ferge i Sogn og Fjordane.

— Dette skal vi nå gjøre noe med, og vi vil bruke pris for å styrke oss i den benharde konkurransen, sier Watle.

Trafikknedgang i S & Fj.

Tallenes tale er klar for de fire kortbaneflyplassene i Sogn og Fjordane. I fjor gikk rutetrafikken ved Florø lufthavn ned med hele 14,6 prosent. Førde lufthavn hadde en nedgang på 5,2 prosent, mens Sogndal lufthavn opplevde en trafikksvikt på 11,5 prosent. Ved Sandane lufthavn var det omtrent status quo med en økning på beskjedne 0,7 prosent.

— Vi har vært igjennom betydelige omstillinger, effektivisering og kostnadsreduksjoner. Bare på den måten kan vi komme sterkere tilbake, og vi skal sørge for å kunne være konkurransedyktig i årene fremover.

Som råtten frukt

— Og det betyr lavere priser på flyreiser?

— Ja, i et så sterkt konkurranseutsatt område som Sogn og Fjordane må vi gjøre noe med prisstrukturen for å styrke vår posisjon i kampen mot stadig bedre veier, ekspressbusser og hurtigbåter. For oss er tomme flyseter som råtten frukt på torget.

— Fortsatt vil det nok være et marked for fullprisbilletter. Det vil alltid være passasjerer som er villig til å betale fullpris for å ha maksimal fleksibilitet til å kunne endre flybilletter og reise når de vil. Men ellers skal vi være kreative. Vi har eksempelvis hatt stor suksess med våre Internettauksjoner og rabattsalg av ledige seter, der man kan sikre seg svært rimelige billetter helt opp mot dagen før avreise. Vår sommerkampanje i år førte til 15 prosents vekst i trafikken i juli.

Vil ha Florø tilbake

— Widerøe mistet konsesjonen på Florø til Coast Air ved forrige runde for tre år siden, og nådde heller ikke opp denne gangen. Har dere nå gitt opp Florø?

— Nei på ingen måte. Vi hadde et vesentlig bedre anbud enn Coast Air, men lå høyere enn Danish Air Transport, som fikk konsesjonen. Men vi akter å være med i kampen om rutene mellom Florø og henholdsvis Bergen og Oslo om tre år igjen. Her tenker vi langsiktig. Det er fortsatt viktig for Widerøe å vinne tilbake Florø, sier Watle.