Han sier til BT at han burde ha slått alarm da en av saksbehandlerne hans varslet om at han skulle på befaring på båtplassen i fjor.

— Det hadde definitivt vært riktig av meg å erklære meg inhabil allerede på dette tidspunkt.

Wiberg fastholder at han inntil i august i år ikke var klar over at det lå en sak i hans avdeling som omhandlet båthavnen hvor han har båtplass.

Han bekrefter at det ikke har vært foretatt noen saksbehandling i saken siden søknaden ble innsendt i mai. Han mener at det ikke uvanlig at slike saker blir liggende i kø i flere måneder på grunn av hardt arbeidspress på avdelingen.

Wiberg opplyser at det er blitt vurdert å opprette et register med opplysninger om medarbeidere som er tilknyttet byggesaksavdelingen.

— Hensikten med et slikt register er at det ikke skal kunne oppstå tvil i habilitetsforhold i saksbehandlingen. Vi har foreslått at registeret blant annet skulle gi en oversikt over bierverv, tidligere yrkesbakgrunn og lignende. Nå vil jeg vurdere om et slikt register også bør inneholde oversikt over einedommer og lignende som medarbeiderne eier.

Wiberg opplyser at av hensyn til den enkeltes medarbeids personvern må en slik registrering være frivillig.