— Dette er så alvorlig at jeg vil se grundig på saken når jeg avslutter min ferie. Vi vil sammenholde materialet fra Bergens Tidende med de opplysninger vi allerede sitter inne med, sier politimesteren.Han mener at hallikvirksomhet er et problem som må sees i sammenheng med annen type kriminalitet.- Opplysningene som er kommet frem i pressen er foruroligende. Vi må se hvilket omfang dette har, sier Wegner. Bordeller i Bergen Bergens Tidende avslørte lørdag at en dørvakt i sommer skal ha drevet et luksusbordell i sin sentrumsleilighet. Her skal prostituerte fra Baltikum ha tilbudt seksuelle tjenester mot betaling. Selv om bordellet ble drevet fra dørvaktens leilighet, kan langt flere være involvert i saken. I den samme bygården ble det også drevet et annet bordell. Dette bordellet kan ikke knyttes til dørvakten. Tidligere har avisen avdekket at fem av byens massasjeinstitutter tilbyr seksuelle tjenester. En av innehaverne innrømmet at det ble solgt sex fra instituttet, men nektet for at dette var et lovbrudd. Internasjonal kriminalitet Politimesteren sier på generelt grunnlag at hallikvirksomhet ofte er knyttet til andre typer kriminalitet.- Vi ser ofte at det finnes ledd bak hallikene. Det kan for eksempel dreie seg om storstilt økonomisk kriminalitet på internasjonalt plan. Finner vi ut at dette er tilfelle i Bergen, vil vi gi saken høy prioritet.Det opererer i dag en rekke utenlandske prostituerte i Bergen. Mange av dem kommer fra Baltikum. - Vi vil blant annet se på om dette kan dreie seg om menneskesmugling, sier Wegner.