• Kvinner må være mer kritisk i valg av menn. Da vil hjemmevolden avta, mener lensmann Harald Andersen. - Uproblematiske utsagn, mener politimester Rolf B. Wegner.

Laksevåg-lensmann Harald Andersen har høstet storm etter at han uttalte seg om hjemmevold og kvinners ansvar i Bergensavisen lørdag. Får ikke refs Lensmannen er lei av å høre at politiet ikke gjør nok for å hindre at kvinner blir mishandlet av sine menn. Kvinnen har også selv et ansvar, mener Andersen. Han ber også kvinner som innleder forhold til menn fra fremmede kulturer om å sette seg inn i mannens kultur og lese Koranen først. — En avsporing av debatten. Galskap. Det er meningsløst å si at det er kvinnens eget ansvar å løse problemene, uttaler direktør for Likestillingssenteret, Ingunn Yssen til BA. Andersens sjef, politimester Rolf B. Wegner ved Bergen politidistrikt, har ikke til hensikt å refse Andersen for hans utspill. - Sunt samfunnsengasjement - Andersen er en samfunnsengasjert politimann som gir uttrykk for sine synspunkter. At det blir diskusjoner og uenighet er en fordel, det er sunt. Det må være i orden, sier Wegner. Laksevåg lensmannskontor etterforsker nå saken der en palestiner er siktet for å ha drept samboeren sin. Deres tre uker gamle datter overlevde så vidt angrepet. Wegner mener det ikke er problematisk at Andersen uttaler seg på denne måten og likevel er ansvarlig for etterforskningen av saken. - Det kan ikke være tabu å diskutere generelle problemstillinger. Det ser jeg på som uproblematisk. Så langt jeg vet har ikke Andersen ikke uttalt seg om denne saken, sier Wegner. - Urealistiske kvinner Politimesteren mener at en del kvinner som bor sammen med voldelige menn lever i den urealistiske tro at ting vil ordne seg. - Det blir også et problem for politiet som skal etterforske slike saker. Altfor mange kvinner velger å lide i stillhet. I en del saker har vi sett at kvinnen er for passiv med å søke bistand. Jeg vil oppfordre kvinner om å søke hjelp, sier Wegner. - Av og til hvis kvinnen på en eller annen måte har opptrådt ufornuftig og hennes sjanser for å bli utsatt for vold øker, så gjør det ikke mannens ansvar mindre. Politiet ser like alvorlig på slike saker, sier politimester Rolf B. Wegner i Bergen.