Førstestatsadvokaten i Hordaland tok sin juridiske embetseksamen for 28 år siden. Siden den gang har bergenseren hatt en rekke stillinger rundt om i Norge.

Han begynte som konsulent i Sjøfartsdirektoratet, var dommerfullmektig i Bergen og Ålesund, var politifullmektig og -adjutant i Stavanger og Sunnmøre. Han var også statsadvokatfullmektig helt nord i landet, og prøvde seg innen forretningsjusen som fullmektig hos høyesterettsadvokat Kristian Roll. For å komplettere det hele ønsker Wangberg nå å føye politimestertittelen til karrierelisten.

Mannen får gode skussmål overalt. Avdøde høyesterettsadvokat Olav Hestenes skrev om ham i rosende ordelag i boken «I sort kappe». I et portrettintervju i BT fra 1997, i forbindelse med Fagereng-saken der Wangberg var aktor, beskrives han som grundig, pliktoppfyllende, rettferdig og ansvarsbevisst. I Fagereng-saken vant han første runde i byretten. Men han tapte i lagmannsretten. Ragnar Fagereng ble, som vi husker, blankt frifunnet.

Både konstabel og jurist

Andre utfordrer er 52 år gamle Vidar Refvik. Refvik, som er ekspedisjonssjef i politiavdelingen i Justisdepartementet, har søkt politimesterstilling før. Da Ingelin Killengreen gikk av som politimester i Oslo for å bli sjef for Politidirektoratet, søkte han stillingen etter henne. Han var en sterk kandidat, men fikk ikke jobben den gangen.

Norske politifolk er svake for Vidar Refvik. Han begynte nemlig sin karriere som politikonstabel i 1971 etter å ha tatt Politihøgskolen i Oslo. Mens han jobbet som politimann studerte han jus. Eksamen var i boks i 1984. Han kom til Justisdepartementet fra stillingen som undervisningsinspektør ved Politihøyskolen.

Refvik er født i Stryn og gikk i sin tid på Voss landsgymnas. Han skal ha samarbeidet godt med Ingelin Killengreen da hun var departementsråd i Justisdepartementet. Faktisk var Vidar Refvik også en av søkerne til sjefsstillingen i Politidirektoratet. Den jobben var det Ingelin Killengreen som fikk. Kanskje det nå endelig er Vidar Refvik sin tur?

Omstridt i Bergen

61 år gamle Rolf B. Wegner vil fortsette som politimester på Vestlandet. Wegner kom til Bergen høsten 1992. Den joviale mesteren som iført full uniform patruljerte bygatene gjorde seg raskt populær. Senere skulle Wegners tilværelse bli mer turbulent. Handlemåten i Fagereng-saken førte til en svært langvarig og bitter konflikt. Den startet i 1995 og nådde klimaks da mesteren kom tilbake til Bergen etter et opphold i Oslo i november 1997. Da var situasjonen på bristepunktet, og de ansatte uttrykte at de ikke lenger hadde tillit til politimesteren.

Wegner tok sin juridikum i 1967, var dommerfullmektig i Horten og politimester i Lillestrøm i noen år. Han var riksadvokatfullmektig og inspektør ved politihøgskolen i 1974. Han har vært politimester i Bodø, senere ekspedisjonssjef i Justisdepartementet og sjef for fengselsstyret.

I fjor søkte også Rolf B. Wegner embetet som politimester i Oslo etter Ingelin Killengreen. Han fikk den ikke. Nå ser det ut til at han ønsker å bli i Bergen.