I statsråd i går fikk tingrettsdommer Ragnar Line Auglend jobben som sjef for Politihøgskolen for en periode på seks år. Dermed fikk Wegner avslag for andre gang.

Wegner søkte første gang på stillingen som rektor ved Politihøgskolen i 1991. Skolen ble opprettet i 1992. I perioden 1990-91 var Wegner direktør for Politihøgskole-prosjektet, som gikk ut på å omdanne Politiskolen til høgskole. Det lå i kortene at han skulle få rektorjobben, og det ble regnet som en grov forbigåelse da han ikke fikk jobben.

— Ønsker Auglend lykke til

I stedet måtte han «ta til takke med» politimesterjobben i Bergen. Før det hadde han i flere år vært politimester i Bodø og deretter ekspedisjonssjef i Justisdepartementet.

Rolf B. Wegner ønsker ikke å kommentere tilsettingen.

— Jeg har ikke noe å si i den saken, annet enn at jeg ønsker Auglend lykke til i den nye jobben, sier han.

Også politimester Ragnar L. Auglend har bakgrunn fra politikammeret i Bergen. Han var kriminalsjef i årene 1983-86. Tidligere var han politifullmektig i byen.

Bernt Fredrik Moe til Bodø

Tidligere politimester i Hardanger, Bernt Fredrik Moe (56), ble utnevnt til politimester i Bodø (Salten politidistrikt) for en periode på seks år. Han vil nå få ansvaret for redningssentralen i Nord-Norge.

Moe var politimester i Hardanger fra 1982-96, deretter to år sorenskriver i Sunnhordland, før han kom til Hamar som konstituert politimester.

I årene 1988-90 hadde han permisjon fra jobben i Hardanger for å være assisterende sysselmann på Svalbard.