Daværende politimester i Bergen, Rolf B. Wegner, var motstander av at det skulle tas ut tiltale mot rådmann Ragnar Fagereng. Så kraftig motstander var han at han ba statsadvokaten om å henlegge saken. Da statsadvokaten nektet, påklaget han dette til riksadvokaten.

At en politimester gjør slikt er mildt sagt svært uvanlig. Raskt begynte spekulasjonene å gå om det kunne være en skjult forbindelse mellom Wegner og rådmannen. Blant journalistene gikk rykter om en indre krets av øvrighetspersoner som beskyttet hverandre. Både politimesteren og rådmannen skulle inngå i denne kretsen.

Da det kom frem at Wegner hadde informert Bergens ordfører om etterforskningen, valgte påtalemyndigheten å sikte Wegner for grov uforstand i tjenesten. Saken ble etterforsket av det særskilte etterforskningsorganet for politisaker, SEFO. De konkluderte med at det ikke var grunnlag for anklagen, men Wegner fikk krass kritikk fra Riksadvokaten for sin håndtering av saken.

— Av nokså tunge formelle grunner er jeg avskåret fra å kommentere det som nå er kommet frem i Se og Hør. Men jeg har lest saken med interesse. Jeg antar at dette vitnet vil bli avhørt av politiet for å klarlegge hvorvidt det er hold i det som fortelles, sier Wegner til Aftenposten.

— Føler du deg renvasket for anklagene som ble rettet mot deg?

— Jeg har aldri følt meg tilsmusset. Jeg kunne ikke forstå at det var grunnlag for siktelsen.

— Hvordan opplevde du situasjonen?

— Jeg opplevde den som ubehagelig og uvirkelig. Det var en ubehagelig periode i min karriere, sier Wegner, som i dag er fristilt politimester til disposisjon for Politidirektoratet og Justisdepartementet.

Aftenposten/Bergens Tidende