BT skrev i går at Web Meglerhuset i Fortunen i Bergen må punge ut med nesten 1,3 millioner til sin klient etter et tvangssalg. Årsaken er at mekleren ikke annonserte eiendommen. Isteden fikk Carl Fredrik Seim tilbud om å kjøpe den til det retten mener var langt under markedspris.

— Første dom i sitt slag

— Som regel går slike dommer på mangelfull informasjon fra mekler, og pleier å ligge mellom 300.000 og 500.000 kroner. Jeg kan i farten ikke komme på en sak der erstatningen er blitt over en million, sier Schiong, som har eiendom som sitt spesialfelt.

Han reagerer også på at det dreier seg om et tvangssalg.

— Dette må være den første dommen i sitt slag. Jeg har ikke hørt om noe tilsvarende der mekleren har vært medhjelper for Namsretten. I tvangssalg så går mekler og Namsretten hånd i hånd. Mekler har plikt til å rådføre seg med Namsretten i vanskelige spørsmål. Derfor unngår man de helt store tabbene, sier han.

- Farlig ikke å annonsere

Schiong mener at det kun er i helt spesielle tilfeller at man kan unnlate å annonsere en eiendom på tvangssalg.

— La oss ta et litt søkt eksempel: Skal du selge Slottet, så annonserer du ikke på FINN.no. Da kontakter du investorer direkte, sier han.

— Normalt vil det være farlig å la være å teste ut eiendommer i markedet. Det er også noe av hensikten med medhjelperordningen, sier Schiong, som mener dommen kan være et utslag av skjerpingen av profesjonsansvaret i Norge.

— Alle som yter råd mot betaling, har en streng aktsomhetsplikt, sier han.

BT snakket også med professor Tore Bråthen ved Handelshøyskolen BI og formann i Klagenemnda for eiendomsmeklingstjenester, Trygve Bergsåker, amanuensis ved Universitetet i Oslo og ekspert på boligsalg, Øivind A. Tandberg, formann i Norges Eiendomsmeglerforbund og Asle Solbøe, formann i Vestlandet Eiendomsmeglerforening. Ingen av dem kan på stående fot huske noen liknende sak med så høy erstatning.

— Det er sjelden at Klagenemnda får klager på tvangssalg. Jeg kan ikke huske en sak fra det året jeg har vært formann, sier Tore Bråthen.