Warloe innkalte til pressekonferanse om en såkalt tertialrapport — kommunens løypemelding om økonomien - for første gang siden 2004. Den gang var det dystre nyheter. Nå kunne finansbyråden opptre som en årstidsforvirret julenisse.

Til sammen 71,4 millioner av fjorårets overskudd ble delt ut til gode formål innen alle kommunale sektorer. Blant tiltakene som får mer penger er utstyr i skolene, bedre toalettforhold ved enkelte skoler, idrettsanlegg, inventar til sykehjem og kulturtiltak for eldre. Tre millioner brukes til å kjøpe nye trygghetsalarmer for eldre.

Resten av 2006-overskuddet, knappe 100 millioner kroner, settes av i fond i påvente av regnværsdager. Finansbyråden lover at noen drypp i valgkampen ikke vil få ham til å løsne på pengepungen.

— Nei, det ville vært uansvarlig å bruke opp alle pengene nå. Dette er det valgflesket vi kommer med, så får de andre partiene gjøre som de vil, sier Warloe.

Tertialrapporten viser at kommunen styrer støtt i forhold til budsjett. Riktignok har utgiftene blitt noe større enn forventet, men det har inntektene også. Ikke minst skyldes det finansinntektene, særlig fra BKK og Bergen Tomteselskap. Skatteinntektene øker, men kommunen får beholde en mindre del av dem enn i fjor.