• Politiets bønn om å stenge alle utesteder klokken 01 er for enkel, og det løser ingen problemer, mener fungerende byrådsleder, Henning Warloe.

I går skrev BT om tilstandene i tre omtrent jevnstore nordiske byer; Malmø, Bergen og Århus, etter å ha vært ute en helgenatt i alle tre byene. Natt til søndag ble byrådslederen og BTV med politiet på jobb for å se på «helgefylla» i Bergen.

Tetthet og trøbbel

— Det var ganske rolig da vi var ute, kanskje på grunn av at været ikke var veldig strålende. Men det var interessant å se politiets vurderinger av områdene. Det var nyttig, og ga meg en del ny informasjon, sier Henning Warloe.

Han mener en mer helhetlig tankegang må til for å løse opp i konfliktene som gjerne oppstår etter skjenkestedenes stengetid. Og han nevner spesielt de døgnåpne kioskene som områder der det må taes et tak.

— Det er veldig tett i en del områder. Med trange fortau, taxi- og bussholdeplasser like utenfor utesteder, døgnåpne kiosker og opphopning av folk, sier byrådslederen.

Warloe tror det er minst like viktig å tenke på, som åpningstidene og antall skjenkebevillinger. Og den fungerende byrådslederen er slett ikke med på at det vil hjelpe å stenge alle skjenkestedene klokken ett på natten.

— Ingen av oss ønsker vold og utagerende atferd, men vi ønsker heller ikke en død by. Vi kan ikke forhindre folk i å være ute etter ett, når folk har det trivelig og sosialt. Så pietistiske kan vi ikke være. Bergen skal være en spennende og interessant by å bo i, og å besøke. Å stramme inn på tidene blir for enkelt. Vi må tenke smart og helhetlig, og det føler jeg at jeg har større forståelse for nå.

Mer samarbeid

— Hvilke tiltak vil du sette i verk for å få bukt med problemene vi ser i helgene?

— Det finnes ingen enkel løsning, men det er for enkelt å si at vi må stenge utestedene klokken ett. Det vil ikke være akseptabelt for den store gruppen som ikke lager bråk.

— Nå sier du hva du ikke vil gjøre, men hva vil du foreta deg?

— Jeg ser behov for å diskutere sammen for å få logistikken til å gå bedre opp.

BTs artikkel søndag fortalte blant annet om «Krognetverket» i Malmø, som er et samarbeid mellom myndigheter, utestedseiere og politiet. Henning Warloe leste om ideen med interesse.

— Vi har jo «ansvarlig vertskap». Jeg kjenner ikke i detalj hvordan de jobber, men i løpet av sommeren vil jeg sette meg ned med våre skjenkefolk i kommunen, byutviklingen, politiet, utestedene, transportselskapene og kioskeierne, lover Warloe.

STENGER IKKE: - Ingen av oss ønsker vold og utagerende atferd, men viønsker heller ikke en død by, sier fungerende byrådsleder, HenningWarloe. Til v. Agnar Berland, seksjonsleder ved patruljeseksjonen, Bergensentrum politistasjon. FOTO: KJETIL MOLAND OLSEN, BTV