BT skrev i går at kontrollutvalget har vedtatt å kalle finansbyråden inn på teppet. Bakgrunnen er gjentatte tilfeller av underslag og ureglementert pengebruk i kommunen.

Henning Warloe er glad for invitasjonen.

— Men spørsmålet er jo hvem som skal på teppet til hvem, sier han og utdyper:

— Ingen av de tre sakene som kontrollutvalget viser til, er avdekket av kommunerevisjonen. De sakene har administrasjonen selv avslørt og gransket. Det er et paradoks at kommunerevisjonen med nesten 30 årsverk ikke klarer å avdekke slike saker.

Derfor vil Henning Warloe opprette sin egen spesialgruppe for internkontroll. Etterforskningsgruppen skal jobbe mer på tvers, og dukke ned i tips som dukker opp.

— Invitasjonen fra kontrollutvalget er derfor en velkommen anledning til å presentere dette arbeidet, sier Warloe.

Staben i Warloes «task-force» skal hentes ved å overføre to-tre stillinger fra kommunerevisjonen, sier han.

— Er dette en kritikk av jobben som gjøres i kommunerevisjonen?

— Vi mener det er grunn til å diskutere hvordan vi bruker ressursene innen kontroll og revisjon. Kommunerevisjonen har andre oppgaver og jobber etter spesielle regler. Vi mener det er behov for folk som har anledning til både gå i dybden og på tvers i kommunen, sier han.