KARI PEDERSEN

I går slapp byrådet årets første tertialrapport, og den beretter om overskridelser på flere områder.

Største budsjettsprekken kommer innen eldreomsorgen. I vinter ble hjemmehjelpen skilt ut i et eget selskap. Uten hjemmehjelperne å ty til, må hjemmesykepleierne dekke alle oppgaver selv. I tillegg er oppgavene i hjemmesykepleien blitt flere i løpet av vinteren. Resultatet er et forventet overforbruk på 30 millioner kroner.

Løsningen må være enten å øke effektiviteten eller tildele mindre tjenester, heter det i tertialrapporten.

De store driftsavdelingene ligger totalt an til et underskudd tett opp til 100 millioner. 20 millioner av dette blir byrådsavdelingene pålagt å stramme inn selv. Resten får de hjelp med.

Pengene hentes i BKK, Bergen tomteselskap, BIR, Bergen Parkeringsselskap og Gaia. Samlet skal disse selskapene levere 30 millioner kroner i økt utbytte.

Lavere pensjonspremier og refunderte momsmillioner teller også med på pluss-siden.

Sluttsummen for 2005 ser ut til å ende på nær 80 millioner i minus. Finansbyråd er likevel optimist og skriver at han forventer et nullresultat, pluss at 200 millioner av oppsamlet underskudd skal være nedbetalt.

Forklaring heter nok en gang kommunalminister Erna Solberg. Kommunaldepartementet vil omgjøre reglene for beregning av pensjonsavsetninger. Bergen tjener så mye på de nye reglene at det oppveier forventet underskudd.

Største trusselen mot håpet om balanse er momsrefusjonsordningen, som faller dårlig ut for Bergen. I fjor tapte kommunen 110 millioner kroner på nyordningen og fikk bare refusert 30 millioner av disse.